Valters Miķelis

Mana sarakste ar Kārli Ulmani un Vilhelmu Munteru

"Lai neaizmirstam kāda liela šveicieša vārdus: Mazās tautas un mazās valstis var pastāvēt tikai ar lielu ticību un ar lielu gribu. Piemetināsim: Un ar gaišu, taisnīgu prātu.Lai lasām sen teikto un lai liecinām visi kā viens: Latvija tomēr būs un dzīvos kā brīva un cienīta mūsu tautas un taisnības valsts. Kad? Rīt, pēc desmit vai simts gadiem? Pāri kļūdām, brūcēm un vājībām — no sirds teiksim visi kopā:
DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!"

Miķelis Valters /1874 - 1968/

~ 0.67 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Mūsu tautības jautājums

Mūsu tautības jautājums un aizgājēji. Latviešu tautība un šķiru cīņa. Tautības jautājums vecā un jaunā strāvā. Jauni uzskati par tautības jautājumu sociālā demokratijā un latviešu marksisma sakars ar krievu sabiedrisko rakstniecību. Tautības un pašvaldības pretinieku līdzekļi. Krievijas saimniecības vajadzības un pašvaldības jautājums. Vecās tautības idejas pārveidošanās sakarā ar jaunu grupu izcelšanos. Demokratiski-nacionālu domu trūkums mūsu avīžniecībā. Zemstes, landtāgi un pašvaldība. Latviešu biedrošanās ar citām tautām, sevišķi vāciem. Latviešu-krievu attiecības. Latviešu apvienošanās ar latgaliešiem. Latviešu satiksme ar igauņiem un leišiem. Gala vārds.

1914. GADS.

Miķelis Valters /1874 - 1968/

~ 0.89 MB  
pirkt - 0.87 EUR