Kāpēc?

Kāpēc RLB Latviešu valodas attīstības kopa nav tagad par pareizu atzītas pareizrakstības piekritēja?...

(No uzstāšanās kopas sanāksmē 2015.g. 7.sept.)

Ainārs Zelčs

~ 0.1 MB  
Lasīt