Latvijas zeme, zemnieki un viņu darbs

Ievadvārdi. Mūsu zeme. Latviešu zemnieku likteņgaitas pagātnē. Agrārā reforma. Zemnieka māja. Zemnieku izglītība un jaunatnes organizācijas. Zemnieki savās mājās un sabiedrībā. Zemnieka ģimene un lauku mājas civīllikumā. Lauku pašvaldības. Lauku pašpalīdzība un kopdarbība. Latvijas lauksaimniecības kamera. Lauksaimniecības ekonomiskie apstākļi Latvijā. Vispārējie lauksaimniecības veicināšanas darbi un pasākumi. Lauksaimniecības ražojumu tirgus kārtošana un šo ražojumu kvalitātes nodrošināšana. Zemes izmantošana. Lauksaimniecības darbu technika. Lopkopība. Piensaimniecība. Dārzkopība un biškopība. Zvejniecība un zivkopība. Latvijas meži un purvi. Lauksaimniecības rūpniecības nozares. Kapitāli lauksaimniecībā. Saimniekošanas rezultāti lauksaimniecībā. Lauksaimniecības loma ārējā un iekšējā tirdzniecībā un tautas ienākumā. Zemnieku un viņu darba nozīme tautas un valsts dzīvē.

~ 45.1 MB  
pirkt - 0.87 EUR