Katra dzīve ir... kā romāns

Trimdinieka Džema Moora dzīves stāsts.

Astra Moora

~ 2.7 MB  
Lasīt

Pašaizsardzība pret gaisa uzbrukumu

Priekšvārds. Jēdziens par ienaidnieka lidotāju uzbrukuma iespējamībām valsts territorijā. Ķīmiskās kaujas vielas. Aizsardzība pret ķīmisko kaujas vielu iedarbību. Aizdedzinošās bumbas un ugunsgrēku apkaŗošana. Pirmā palīdzība. Pasīvās gaisa aizsardzības dienests. Pielikums.

1939. GADS.

~ 1.34 MB  
Lasīt

RLB LVAK divdesmit gados

2001. gada 17. septembrī tika nodibināta Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa (LVAK), vadību uzņemoties Maijai Sinkai. Par kopas mērķi tika pasludināta latviešu valodas kvalitātes uzlabošana, kas balstīta uz Latvijas lielāko valodnieku Kārļa Mīlenbacha un Jāņa Endzelīna atziņām un ieguldījumu.

Ainārs Zelčs

~ 0.9 MB  
Lasīt

Sarkanā sērmukša

"Vai viņa gaismā iezilganā
Jūs sajūtat, ka sapņo kāds
Par Jums, kad reibo ziedu tvanā
Ir nemierīgs un mulsis prāts."

Kārlis Students /1892 - 1947/

~ 0.41 MB  
Lasīt

Vecā Jelgava

«Portus semigallorum». Mītavas pils celšana. Leišu uzbrukumi. Pilsētas sākumi. Pilsētas satversme. Kaŗa briesmas 17. g. s. sākumā. Jelgava hercoga Jēkaba laikā. Jelgava Lielā Ziemeļu kaŗa laikā. Viestura piemiņas pils celšana. Latvietis Ernests Jānis Bīnemanis, Pēteŗa akadēmijas students un absolvents. Blēži ar pasaules slavu Jelgavā. Meldeŗu dumpis. Francijas ķēniņš un galms Jelgavā. Jelgava 18./19. g. s. maiņā. 1812. gads. Dzimtbuves atcelšanas ceremonija Jelgavā. Jāņu dienas Jelgavā. Ielu bruģēšana. Jelgava iegūst nedegamus jumtus. Tirgus laukuma izbūve. Jelgavas baznīcas. Dzelzceļa atklāšana 1868. g. Skolu izveidošanās. Brīvlaišanas atceres svētki. Jelgavas latviešu biedrības nodibināšana. Ievērojamākie Jelgavas latv. biedr. darbības posmi. Vispārīgie dziesmu un mūzikas svētki Jelgavā. Lauksaimniecības izstāde.

NIKOLAJS ĶAUNE /1903 – 1939/

Nikolajs Ķaune /1903 - 1939/

~ 2.67 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Namamātes padomnieks

Ievadam. Dzīvotmāka. Dzīvokļa iekārta. Istabas puķes. Kā tīrīt dzīvokli. Virtuve un pieliekamās telpas. Cilvēka barība. Augļi un saknes. Sīkorganismu nozīme mājsaimniecībā. Ēdiena pagatavošanas mācība. Pareizi klāts galds un kā pie tā izturēties. Rokdarbi. Veļas mazgāšana. Sievietes veselība. Daiļa un vesela miesa. Bērns. Mazbērna garīga audzināšana. Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos. Mājas aptieka. Mājas bibliotēka.

1928. GADS.

~ 6.7 MB  
Lasīt

Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca

Ja gribat rakstīt labā, nesabojātā valodā, tad ielūkojieties šeit.
Pareizrakstības vārdnīca ir tikusi izdota 1942., 1944., 1947., 1980. gadā.
2007. gadā – arī elektroniski.
Dr. philol. R. Grīsles priekšvārds.
Elektroniskais izdevums tapis ar Amerikas Latviešu Apvienības Kultūras fonda un RLB Latviešu valodas attīstības kopas atbalstu.

„ATTĪSTĀS valoda, tālāk izveidojoties saskaņā ar savām normām un pēc pašas veciem paraugiem, bet ne citu valodu ietekmē”.
JĀNIS ENDZELĪNS /1873 – 1961/

Latviešu valodas krātuve

~ 7 MB  
Lasīt