Raiņa Pusidealists

Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Patīkamais humors, griezīgā satira un mūsu literātūrā nesastopamais traģikōmisms nostāda Raiņa ,,Pusideālistu” mūsu tulkoto un oriģinālo joku lugu vispirmā vietā, rāda Raini kā nepārspējamu pirmās šķiras humoristu."

Antons Krauja (Balodis) /1880 - 1942/

~ 0.38 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Meža kopšana

Ievads. Kultūru kopšana. Smalctīre. Retināšana. Skrajcirte. Pāraugušo koku izciršana. Franču retināšanas metode. Zaru apgriešana.

J. Smiltnieks

~ 0.6 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Purvā

Drāma četros cēlienos.

Jukums Palevičs /1873 - 1900/

~ 0.34 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Par gaišāku un labāku nākotni

Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Dzeršanas paražu vietā radīsim jaunas, veselīga dzīves prieka pilnas paražas, kas mūsu tautu ved uz priekšu un uz augšu, pretim gaišākai un labākai nākotnei!"

Hermanis Asaris /1882 - 1942/

~ 0.54 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Mirkļu spēle

1931. GADS.

"Gaišā Stīgotāja, mūsu ceļos stīdz,
Lai mēs savas sāpes nesam krūtīs līdz...
Dienas sārtos vārtos, draugs, mēs tiksimies...
Tūkstots zelta ceļu ved pie Tevis, Dievs."

Kārlis Krauja

~ 0.26 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Miers un laime

Filozofiski-ētisks apcerējums.

K.Melderis

~ 0.68 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Varbūt tā bija...

Atmiņas un pārdomas.

Alnis Kalniņš

~ 11 MB  
pirkt - 0.87 EUR