Latviešu tradicija par gaŗo pupu un ar to saistītie mītoloģiskie priekšstati

Tradicija stāsta par uzkāpšanu debesīs pa kāda brīnišķīga stāda zariem.

1936. GADS.

Eduards Zicāns /1884 - 1946/

~ 0.26 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Daiļskriešana uz ledus

Ievads. Slidskrējēju apģērbs. Slidas. Daiļskriešanas pamatskola. Loki. Čūskveidīgie loki. Trijnieki. Dubulttrijnieki. Cilpas. Prettrijnieki. Novirzieni un pretnovirzieni. Virpuļi. Augstākā skola. Individuālā skriešana. Dažādas figūras. Sacīkšu noteikumi Eiropas un pasaules meistarsacīkstēm daiļskriešanā.

1924. GADS.

Roberts Baumanis

~ 1.05 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Pamatrakstība

"Neapšaubāmi, ka fόnētiskā transkripcija ir daudz vēlīnāka parādība par latviešu valodas pamatrakstību, kuras sākumi datējami ar 16. gadsimtu."

Egīls Skudra

~ 0.14 MB  
Lasīt

Latviešu tautdziesmu tikumi

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Visu tikumu dziesmu skaits grozās ap 10.000 pamatdziesmu. "

Ernests Brastiņš /1892 - 1942/

~ 0.36 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Sapņi un maldi

Grāmata par Lonijas Miesnieces dzīvi.

Alnis Kalniņš

~ 74 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Virves dejotāji

Mīklainas pašnāvības;
cīņa par varu kādas pilsētas domē...

Ainārs Zelčs

~ 1.41 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Rasmas Grīsles sarakste

Vēstules.
Atbildes un aizrādījumi.
Pielikumi.

Plašāks Dr.philol. R. Grīsles vēstuļu un fotoattēlu krājums atrodams Misiņa bibliotēkā.

Rasma Grīsle /1922 - 2013/

~ 3.84 MB  
Lasīt