Vētras atbalss

Dzejas un tēlojumi.

"Pa pelēko ielu, gar smagajiem mūŗiem,
Kā klīstošas ēnas strādnieki trauc. —
Dēļ kumosa maizes ar pūliņiem sūriem —
Tos kliedzošais svilpiens darbā sauc.

Plūst smagas vaidas no slimajām krūtīm,
Bet gaišajos logos smiekli trīc —
Un lēni pār vareno logu rūtīm
Aust sarkani zvīļojot darba rīts."

Jānis Gulbis /1885 - 1917/

~ 0.44 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dziesmas Daugavai

"Ne tukšu izdomu ar jaukiem vārdiem teikt
un vārstīt labi atskanīgās rindās,
bet dziesmās vienkāršās un brīvās —
kaut lasītājam notēlotos viņas seja
— šīs mūsu dižās Daugavas,
kas pati brīnumjauka dzeja. "

Staburags (Jānis Gulbis)

~ 0.2 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Tev mūžam dzīvot, Latvija!

Valsts tapšana, atbrīvošanās cīņas, valsts izveidošana.

"Bezgala gaitu mums iet, jo tautu, kā senlaikos, vākdams
Gaismotos ceļos, kam nav saredzams laikmetos gals,
Nerimstošs, stingrs un maigs, no kapiem un šūpuļiem nākdams,
Aicina visus un ved mūžīgās Latvijas balss!"

~ 4.7 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Piemiņas vaiņags Latvijas kritušiem varoņiem

Ievada vietā. Varoņu dusas vietas. Brāļu kapu, pieminekļu un zīmju uzbūves. Pa agrākām kauju vietām. No kaŗavīru dzīves. Daži momenti no Latvijas valsts nodibināšanās laikiem. Latvijas armijas pulku karogi. Kaŗš un māksla.

~ 14.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvia as an independent state

Preface. Introductory: Latvian Geographical Names.Geography. Historical Background. State Insignia. Constitution of 1922. Constitutional Reform. State Administration. Judicial System. Administrative Division. Cultural Life. Press. Science and Scientists. Arts. The Church. Education. Public Health. Nutrition. Economic Life. Agrarian Reform.Agriculture. Cooperative Associations. Industries. Commerce. Shipping. Transportation and Communication. Latvia as a Transit Country. Foreign Trade.Finances. Latvia’s Role in the Baltic. Bolshevik Invasion in 1940. Nazi Invasion in 1941.Bolsheviks Reoccupy Latvia. Highlights of Latvian-American Relations.Latvia’s Constitution.Latvia and the U.S.S.R. Comparative Statistics About Production and Consumption.Baltic States and the U.S.S.R. Comparative Statistics.Publications on Latvia in English.Index. Map of Latvia.

1947

Alfrēds Bīlmanis /1887 - 1948/

~ 1.31 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas zeme, zemnieki un viņu darbs

Ievadvārdi. Mūsu zeme. Latviešu zemnieku likteņgaitas pagātnē. Agrārā reforma. Zemnieka māja. Zemnieku izglītība un jaunatnes organizācijas. Zemnieki savās mājās un sabiedrībā. Zemnieka ģimene un lauku mājas civīllikumā. Lauku pašvaldības. Lauku pašpalīdzība un kopdarbība. Latvijas lauksaimniecības kamera. Lauksaimniecības ekonomiskie apstākļi Latvijā. Vispārējie lauksaimniecības veicināšanas darbi un pasākumi. Lauksaimniecības ražojumu tirgus kārtošana un šo ražojumu kvalitātes nodrošināšana. Zemes izmantošana. Lauksaimniecības darbu technika. Lopkopība. Piensaimniecība. Dārzkopība un biškopība. Zvejniecība un zivkopība. Latvijas meži un purvi. Lauksaimniecības rūpniecības nozares. Kapitāli lauksaimniecībā. Saimniekošanas rezultāti lauksaimniecībā. Lauksaimniecības loma ārējā un iekšējā tirdzniecībā un tautas ienākumā. Zemnieku un viņu darba nozīme tautas un valsts dzīvē.

~ 45.1 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Par valodas dabu un sākumu

"Bērni mācās valodu no savējiem;bet sirmajā senatnē no kurienes un kā viņa cēlusies?"

Kārlis Mīlenbachs /1853 - 1916/

~ 0.31 MB  
pirkt - 0.51 EUR