Latvia as an independent state

Preface. Introductory: Latvian Geographical Names.Geography. Historical Background. State Insignia. Constitution of 1922. Constitutional Reform. State Administration. Judicial System. Administrative Division. Cultural Life. Press. Science and Scientists. Arts. The Church. Education. Public Health. Nutrition. Economic Life. Agrarian Reform.Agriculture. Cooperative Associations. Industries. Commerce. Shipping. Transportation and Communication. Latvia as a Transit Country. Foreign Trade.Finances. Latvia’s Role in the Baltic. Bolshevik Invasion in 1940. Nazi Invasion in 1941.Bolsheviks Reoccupy Latvia. Highlights of Latvian-American Relations.Latvia’s Constitution.Latvia and the U.S.S.R. Comparative Statistics About Production and Consumption.Baltic States and the U.S.S.R. Comparative Statistics.Publications on Latvia in English.Index. Map of Latvia.

1947

Alfrēds Bīlmanis /1887 - 1948/

~ 1.31 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas zeme, zemnieki un viņu darbs

Ievadvārdi. Mūsu zeme. Latviešu zemnieku likteņgaitas pagātnē. Agrārā reforma. Zemnieka māja. Zemnieku izglītība un jaunatnes organizācijas. Zemnieki savās mājās un sabiedrībā. Zemnieka ģimene un lauku mājas civīllikumā. Lauku pašvaldības. Lauku pašpalīdzība un kopdarbība. Latvijas lauksaimniecības kamera. Lauksaimniecības ekonomiskie apstākļi Latvijā. Vispārējie lauksaimniecības veicināšanas darbi un pasākumi. Lauksaimniecības ražojumu tirgus kārtošana un šo ražojumu kvalitātes nodrošināšana. Zemes izmantošana. Lauksaimniecības darbu technika. Lopkopība. Piensaimniecība. Dārzkopība un biškopība. Zvejniecība un zivkopība. Latvijas meži un purvi. Lauksaimniecības rūpniecības nozares. Kapitāli lauksaimniecībā. Saimniekošanas rezultāti lauksaimniecībā. Lauksaimniecības loma ārējā un iekšējā tirdzniecībā un tautas ienākumā. Zemnieku un viņu darba nozīme tautas un valsts dzīvē.

~ 45.1 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Par valodas dabu un sākumu

"Bērni mācās valodu no savējiem;bet sirmajā senatnē no kurienes un kā viņa cēlusies?"

Kārlis Mīlenbachs /1853 - 1916/

~ 0.31 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Latviešu trimdas desmit gadi

Darbs Latvijas brīvībai. Latvijas baznīcu dzīve trimdā. Latvijas zinātnes gaitas ārpus dzimtenes. Latviešu mākslas 10 gadu gaitas svešumā. Latviešu rakstniecība un prese. Dažu latviešu organizāciju darbība ārpus dzimtenes. Latviešu tautas kopas 10 gadi svešumā.

1954. GADS.

~ 2.33 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Mikrofoni un māksla

Grāmata par izciliem panākumiem mūzikā, mākslā un mikrofonu ražošanā.

Mārtiņš Saulespurēns

~ 5.13 MB  
Lasīt

Iz latviešu ciemiem

Divējādi ļaudis. Vedekla. Kas no Caunes dēla iznāca. Kvēlošas ogles. Vectēva stāsts. ,,Balta puķe ezerā.” Vecuma dienās. Septiņi rubļi.

Eduards Zeibots /1864 - 1897/

~ 0.5 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kā plika pa nātrām

"12 gadus bez pajumtes! Pareizie un nepareizie cilvēki gulēja dzīvokļos, man bija jāguļ kāpņu telpās, siena kaudzēs un ziemas salā – uz ielas. Tādi jēdzieni kā ģimene, saticība, mīlestība, žēlastība un laime man bija sveši. Galēja izmisuma brīžos gribējās izaicināt likteni un kaitināt čekistus. Nepazinu bailes, jo man nebija ko zaudēt. Visu mūžu izmisīgi un maniakāli esmu meklējusi taisnību, bet nekur neesmu atradusi."

Helēna Celmiņa /1929 - 2017/

~ 1.67 MB  
Lasīt