RLB LVAK divdesmit gados

2001. gada 17. septembrī tika nodibināta Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa (LVAK), vadību uzņemoties Maijai Sinkai. Par kopas mērķi tika pasludināta latviešu valodas kvalitātes uzlabošana, kas balstīta uz Latvijas lielāko valodnieku Kārļa Mīlenbacha un Jāņa Endzelīna atziņām un ieguldījumu.

Ainārs Zelčs

~ 0.9 MB  
Lasīt

Sarkanā sērmukša

"Vai viņa gaismā iezilganā
Jūs sajūtat, ka sapņo kāds
Par Jums, kad reibo ziedu tvanā
Ir nemierīgs un mulsis prāts."

Kārlis Students /1892 - 1947/

~ 0.41 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Vecā Jelgava

«Portus semigallorum». Mītavas pils celšana. Leišu uzbrukumi. Pilsētas sākumi. Pilsētas satversme. Kaŗa briesmas 17. g. s. sākumā. Jelgava hercoga Jēkaba laikā. Jelgava Lielā Ziemeļu kaŗa laikā. Viestura piemiņas pils celšana. Latvietis Ernests Jānis Bīnemanis, Pēteŗa akadēmijas students un absolvents. Blēži ar pasaules slavu Jelgavā. Meldeŗu dumpis. Francijas ķēniņš un galms Jelgavā. Jelgava 18./19. g. s. maiņā. 1812. gads. Dzimtbuves atcelšanas ceremonija Jelgavā. Jāņu dienas Jelgavā. Ielu bruģēšana. Jelgava iegūst nedegamus jumtus. Tirgus laukuma izbūve. Jelgavas baznīcas. Dzelzceļa atklāšana 1868. g. Skolu izveidošanās. Brīvlaišanas atceres svētki. Jelgavas latviešu biedrības nodibināšana. Ievērojamākie Jelgavas latv. biedr. darbības posmi. Vispārīgie dziesmu un mūzikas svētki Jelgavā. Lauksaimniecības izstāde.

NIKOLAJS ĶAUNE /1903 – 1939/

Nikolajs Ķaune /1903 - 1939/

~ 2.67 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Namamātes padomnieks

Ievadam. Dzīvotmāka. Dzīvokļa iekārta. Istabas puķes. Kā tīrīt dzīvokli. Virtuve un pieliekamās telpas. Cilvēka barība. Augļi un saknes. Sīkorganismu nozīme mājsaimniecībā. Ēdiena pagatavošanas mācība. Pareizi klāts galds un kā pie tā izturēties. Rokdarbi. Veļas mazgāšana. Sievietes veselība. Daiļa un vesela miesa. Bērns. Mazbērna garīga audzināšana. Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos. Mājas aptieka. Mājas bibliotēka.

1928. GADS.

~ 6.7 MB  
Lasīt

Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca

Ja gribat rakstīt labā, nesabojātā valodā, tad ielūkojieties šeit.
Pareizrakstības vārdnīca ir tikusi izdota 1942., 1944., 1947., 1980. gadā.
2007. gadā – arī elektroniski.
Dr. philol. R. Grīsles priekšvārds.
Elektroniskais izdevums tapis ar Amerikas Latviešu Apvienības Kultūras fonda un RLB Latviešu valodas attīstības kopas atbalstu.

„ATTĪSTĀS valoda, tālāk izveidojoties saskaņā ar savām normām un pēc pašas veciem paraugiem, bet ne citu valodu ietekmē”.
JĀNIS ENDZELĪNS /1873 – 1961/

Latviešu valodas krātuve

~ 7 MB  
Lasīt

Baltās strēles

"Tu aiziesi ar tumsu visu,
Lai reiz, varbūt, vēl kļūtu gaišs,
Kad jaunu spožas dienas risu
Vērs pretī lielais gaismotājs."

Fridrichs Gulbis /1894 - 1951/

~ 0.32 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Leišu un poļu laikmets Livonijā

Livonijas stāvoklis 16. g. s. Sarunas ar krieviem un Livonijas kaŗa sākums. Livonijas sairšana. Livonijas kaŗa turpināšanās. Notikumi Livonijā St. Batorija un Sigismunda III valdīšanas laikā. Poļu un zviedru kaŗš. Pretreformācija Livonijā. Latviešu zemnieku stāvoklis.

Nikolajs Ķaune /1903 - 1939/

~ 1.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR