Un pēdīgi visi laimīgi!

Naudas racēju noruna.
Labie vienojas.
Naudas racēji un spoki.
Gals labs, viss labs.

1881. GADS.

Kārlis Mačernieks

~ 0.25 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Lidmašīna

Vēsturiskais atskats. Lidošanas un lidmašīnu būves pamatprincipi. Lidmašīnas uzbūve. Lidmašīnu veidi. Lidojums. Aerodroms un gaisa osta. Lidmašīnu katastrofas un lidotāju apmācība. Kaŗa lidmašīnas. Satiksmes lidmašīnas. Lidmašīna zinātnē un tautsaimniecībā. Nākotnes lidmašīna.

1938. GADS.

Rūdolfs Drillis

~ 10.5 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Mūžība

Īst. v. Miķelis Valters.

1914. GADS.

"Zināt to vienu,
Saprast līdz galam:
Kas tavās domās
Kā grauda dīglis cēlās,
Uz mūžību iet —
Caur vētru, caur nakti
Uz mūžību iet —
Tava doma, tavs darbs,
Tavs pēdējs asins piliens."

Andrejs Paparde

~ 0.27 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Senās kāzas Daugavpils apriņķī

Tautās iešanas nepieciešamība un maģiska darbība. Ticējumi, paražas jaunībā, kas domātas nākošai laulības dzīvei. Priekškāzu laikā vēl svarīga ir iepriekšējā jauno ļaužu satikšanās, mīlēšanās, cerēšanās, zadināšana u. t. t. Līgavas noskatīšana. Senās ļaužu kārtas nav bijušas svešas arī Daugavpils novadā un tām piegriezta vērība. Dažādas citas tautu dēla vai tautu meitas īpašības. Dziedāšana. Nākošā vīra amats. Vaiņags un kumeliņš. Tautās ejamās dienas zīlēšana. Noskatīšana. Gatavošanās uz kāzām. Kāzu dienas priekāvakarā. Kāzu mielasts. Atkāzas. Kāzu dejas. Kāzu rotaļas. Vainaga noņemšana un dancināšana. Pagasta mešana. Guldīšana. Modināšana. Mazgāšanās. Guļdeitais. Gatavošanās ceļā uz jauniķa māju, šķeiņa nauda etc. Guldīšana jauniķa mājās. Modināšana jauniķa mājās. Brokastis jauniķa mājās. Vakariņas jauniķa mājās. Pūra dalīšana. Mālu mētāšana. Apdāvināšana etc. Saimniecības pārņemšana. Trešā kāzu diena. Kāzām beidzoties. Senās kāzu paražas Līksnas pagastā. Senās kāzu paražas Līvānu, Rudzātu un Preiļu apkārtnē. Pagastu un iesūtītāju reģistrs.

Arvīds Aizsils /1904 - 1940/

~ 1.04 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Mans naivums...

"Sarkanas sveces liesma,
Kā dienas lauskas
Atspīdums sirdī

Lieko vārdu plūsma apklust,
Kā stingusi asara uz mana vaiga
Atnāk bezzvaigžņu nakts…"

Dzintra Regīna Jansone

~ 0.6 MB  
Lasīt

Par dažām leksiskām grupām

Egīls Skudra

~ 0.12 MB  
Lasīt

Kāpēc?

Kāpēc RLB Latviešu valodas attīstības kopa nav tagad par pareizu atzītas pareizrakstības piekritēja?...

(No uzstāšanās kopas sanāksmē 2015.g. 7.sept.)

Ainārs Zelčs

~ 0.1 MB  
Lasīt