Gunta Bereļa raksti

Bankovskis-Ikstena-Klāna-Kolbergs-
Kronbergs-Kursīte-Mežābele-Muktupāvela-
Puriņš-Skujiņš-Veinberga-Zuja-Zvirgzdiņš.
Var nepiekrist vienam literātūras izvērtētāja Bereļa apgalvojumam. Var nepiekrist vairākiem Bereļa apgalvojumiem. Bet tajos ieklausīties
IR VĒRTS.

"Tomēr lielākais paradokss ir tas,
ka, neraugoties ne uz kādiem apstākļiem,
latviešu literatūra joprojām pastāv,
turklāt rādās apbrīnojami dzīvelīga."

Guntis Berelis

~ 0.31 MB  
Lasīt