Veinis Pēters

Fabrikā

1913.GADS.

"Ak, ko mēs ražojam,
Priekš kam šīs preces labi apstrādātās, skaistās? —
Ja mūsu dzīve tik ap moku nastām smagām saistās,
Dveš ikviens mirklis, stundu ritens gauss
Sirdssāpes.

Ak, ko mēs noklusam,
Kam mūsu jauno spēku tēraudveidos atļauts liet? —
Ja cits un cita rokas gūtos augļus ievākt iet,
Visapkārt bads
Un visus nobaidošas šausmas lielas raugās klaji."

Pēters Veinis /1893 - 1940/

~ 0.12 MB  
pirkt - 0.87 EUR