Veldre Vilis

Ceļi un cilvēki

Ievads. Vecā skola. Ap Talsiem. Pāri Abavai un Ventai. Veco saimnieku stāsti. Dzimtā vieta. Jersika. Ar līksmu sirdi gar Līksnas viensētām. Tur aiz Ilūkstes. Stāsts par smaidiem. Zvaigžņu atspīdumi. Zelta zvaigznes pāri Latvijai. Dokumentu debesskrāpis Āgenskalnā. Saruna Viesturdārzā. Raibumi un brīnišķības namā pie divi torņiem. Baltā Kurzeme. Mans dzimtais pagasts. Klusos laukos. Saule pār dubļainiem ceļiem. Dzīve uz Ninives drupām. Brīnumi pie Kolkasraga. Rēzekne zaļā vaiņagā. Greivuļi, Dricēni, Gaigalava. Rosīgi ļaudis aiz mežiem un purviem. Jaunie Balvi. Gulbene-Liezere-Cesvaine. Rudenī. Pēdējais rudens Ķeguma Tuntuļos. Nemirstīgās Trikātas uzvara. Mežainā un senatnīgā Remte.

Vilis Veldre /1908 - 1940/

~ 1.81 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Seni stāsti par manu māju

Ieskaņai — Senas zīmes. Pirmais stāsts — Vakars nepazīstamā vietā. Otrais stāsts — Nakts Lapsu kalnā. Trešais stāsts — Māŗas avots, Dieva dārzs un Laimas akmens. Ceturtais stāsts — Kad gailis dziedāja. Piektais stāsts — Vējdzirnavas. Izskaņai — Lielceļa malā.

Vilis Veldre /1908 - 1940/

~ 0.33 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dzīve pie jūŗas I

No Nidas ciema līdz Kolkai.

Ieskaņa. Nidas ciemā. Pāpes ciemā. Nīcas Jūrmalciemā. No Kaires ciema līdz Auču galam. Liepājā. Gar Medzi. Ziemupē. Gar Akmeņragu. Pāvilostā. Ulmalē un Jūrkalnē. No Sārnates līdz Užavai. Ap Užavu. No Kangrota līdz Cirpstenei. Ventspilī. Staldzenē. Liepenē. Jaunupē. Ovīšos. Lūžņā. Miķeļtornī. Lielirbē. Jaunciemā un Sīkragā. Mazirbē. Košragā. Pitragā, Saunagā un Vaidē. Kolkā. Atskatoties.

Vilis Veldre /1908 - 1940/

~ 9 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dzīve pie jūŗas II

No Kolkas līdz Ainažiem.

Latvju zvejnieks dzied. Pie Kolkas. Mellsilā. Purciemā. Ģipkā. Žocenē. Rojā. Kaltenē. Valgalciemā. Upesgrīvā. Mērsragā. Aiz Enguru ezera. Bērzciemā. Abragciemā. Engurē. Ķesterciemā. Plienēs. Apšciemā. Klapkalnciemā. Ragaciemā. Lapmežciemā. Bigauņciemā. Kaugurciemā. Asaros, Mellužos, Dubultos. Majoros, Bulduros, Buļļos. Buļļu salā. Rīnužos, Vecāķos, Mangaļsalā. Kalngalciemā un Langciemā. Carnikavā. Pabažos, Pēterupē, Saulkrastos. Skultē. No Aģes līdz Liepupei. No Liepupes līdz Vitrupei. No Vitrupes līdz Salacai. Salacgrīvā un Kuivižos. Ainažos.

Vilis Veldre /1908 - 1940/

~ 10.7 MB  
pirkt - 0.87 EUR