Skudra Egīls

O vārdnīca jeb burta O (fakultatīvā) pilnrakstība

Autōra e-pasta adrese: egils.skudra@gmail.com

"Strādājot pie liela apjoma tematiskās vārdnīcas, nolēmu tajā lietot diferencētu fakultatīvu rakstību katrai no trim skaņām, kuras līdz šim latviešu óficiālajā rakstībā apzīmē ar kopīgu nediferencētu burtu o. Taču drīz ievēroju, ka man pašam šajā fakultatīvajā rakstībā pietrūkst kónsekvences patskaņu kvantitātes noteikšanā. Sapratu, ka man ir jāizstudē svešvārdu izrunas resp. rakstības principi, kā arī jāapzina leksikas daļas ar burtu o apjomi. Tā ir radusies šī vārdnīca."

Egīls Skudra

~ 0.44 MB  
Lasīt

Latviska tematiskā vārdnīca

(Publicēts tiek vārdnīcas fragments. - 2017.g. 6.februārī fragments apmainīts pret jaunāku, kam 1047 lappuses.)

Autōrs pie šīs vārdnīcas turpina strādāt un laiku pa laikam šo sākotnējo fragmentu papildinās.

Autōra e-pasta adrese: egils.skudra@gmail.com

"F. Dórnzeifs: Par izejas punktu izvēlēsimies nevis vārdus, lai skaidrotu to nozīmes, bet gan lietas, jēdzienus, lai meklētu tiem apzīmēšanas iespējas."

Egīls Skudra

~ 8.71 MB  
Lasīt

Kad lūzis gumijkoks

Priekšvārds.
Ar bērna acīm, vīra prātu.
1942.
1943.
1944.
Bērnunamā.
Un tālāk caur padomju pusgadsimtu.
Pēcvārds.

Izvests uz Sibiriju kā astoņus gadus vecs bērns.

"Pakļautība svešai varai nozīmē maksāt meslus. Tādā vai citādā veidā, bet maksāt..."

Egīls Skudra

~ 1.39 MB  
Lasīt

Maksimālisms

Maksimālisms.
Nebrīves gadu vārsmas.
Subjektīvas interpretācijas.

Egīls Skudra

~ 0.44 MB  
Lasīt

Par dažām leksiskām grupām

Egīls Skudra

~ 0.12 MB  
Lasīt

Bērni izsecina valodas sistēmu

Raksts publicēts rakstu krājumā ,,Bērnu valoda Latvijā 21. gadsimtā”.

2015. GADS.

Egīls Skudra

~ 0.44 MB  
Lasīt