Apsesdēls

Mans Klusais Brīdis

No 1921. gada iespieduma, kas vēl pirms tā paša gada valdības rīkojuma par ortografijas reformu.

"Dīvdvēseļi,
kas jūs sakatees progresam ticot — :
augšup! kalnup!
un lokatees entropijas preekšā — :
uz leju viss! —
cik ilgi jums klibot uz abejām pusēm ? —
Tad sasitit jau savus deevus
pa labi vaj kreisi,
nolauzit viņu zeedokļus un topit —
teešigājeji, un veengabaļi! "

Apsesdēls /1880 - 1932/

~ 0.25 MB  
pirkt - 0.87 EUR