Bachmanis Kristaps

Latvju tauta bēgļu gaitās

Kaŗš. Pirmais bēgļu ceļa zvans. Neticamas prieka ziņas. Lejaskurzemes bēgļi. Pēc ienaidnieka aiziešanas. Pa ienaidnieka pēdām. Pamirusi dzīve. Dzīves trūdu smaka. Pirmie bēgļu gaitas vēstneši. Asiņu tvaikā. Sarežģīti pienākumi. Viltīgi administrātīvi rīkojumi. Bēgļu dzīves nejaušības un maizes rūpes. Malkas trūkuma un negaisa dēļ. Bēgļu straumes un kaŗa dzīves mutuļos. Pirmā diena bēgļa ceļā. Otrā diena ceļā. Šausmu ainas. Visādi atgadījumi. Trešā diena. Vienotu bēdu ielejā. Ceturtā diena. Uz Daugavas krastiem. Kaŗa aizmugures jukās un ēdināšanas vietās. Uz kurieni braukt? Ar sarkano vilcienu. Pirmā krievu pilsētā. Krievijas sirdī. „Pokrovka 11”. Pastāvīgā bēgļu darbā. Ziņas par pirmiem latviešu bēgļiem Maskavā. Bēgļu ceļš Tukuma-Ķemeru-Slokas-Rīgas gājienā. Lielā bēgļu kustība pa Krievijas ceļiem un vakzālēm. Pajumtes dēļ. Nacionāli jautājumi. Bēgļu apgādība uz sienas kartes. „Tumšā roka”. Latviešu Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomiteja un viņas lielie mērķi. Pēcvārds. Ilustrācijas.

Kristaps Bachmanis /1867 - 1942/

~ 2.99 MB  
pirkt - 0.87 EUR