Krasnais Vilberts

Latviešu kolōnijas

1938. gadā, kad tika sarakstīta šī grāmata (145 attēli, elektroniski tiek publicēta neīsināta), ārpus Latvijas dzīvoja aptuveni 300 000 latviešu. Bet par mūsu apmetnēm ārpus savas zemes tomēr var teikt, ka tās visas mēdz iznīkt...

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"...vēl 13. gs. sākumā pie Daugavas un Volgas augšgala un arī Smoļenskas zemē atradušies latviešu valdnieki un valstis. "

Vilberts Krasnais /1908 - 1941/

~ 5.04 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latviskā Jaunlatgale

Īss apcerējums par Abrenes zemēm.
1937. gada izdevums tiek publicēts nesaīsināts.

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Tomēr šajās sadursmēs vidzemnieki paturēja virsroku un 1240. gadā pat ieņēma Pliskavu un Izbarsti līdz ar apgabalu. "

Vilberts Krasnais /1908 - 1941/

~ 0.27 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Ziemeļlatgales atmoda

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Grāmata mūs vedīs pa Jaunlatgales zemes senā latvieša vēstures ceļiem un cīņu vietām, tā rādīs, ka katrs šī apgabala vietējais «krievs» ir ar latvisku seju, raksturu un garu. Tā stāstīs par vecajiem vietu vārdiem un latvietības lieciniekiem. Latviskajai atmodai ierādāma ievērojama un cienīga vieta — pie tās plaši pakavēsimies. "

Vilberts Krasnais /1908 - 1941/

~ 4.58 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Abrenes dziesmas

Mūsu zeme. Latviešu senlaiku godība. Tālavas taurētājs. Austrumu sargi. Abrenes gals. Pietālavas iekaŗotāji. Kas tie tādi spēka vīri. Abrenes pils. Mūžīgais kaŗotājs. Aicinājums. ....mīli tēvu, mīli māti. Latvijas robežnieku dziesma. Pārtautoto latviešu atmodas dziesma. Jaunajiem latviešiem. Jaunlatgales latviešiem. Jaunlatgales aizsargu dziesma. Latvijas robežas. Tēvijas dēlu dziesma.

DZEJAS.

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Vilberts Krasnais /1908 - 1941/

~ 0.15 MB  
pirkt - 0.51 EUR