A Green Leaf

Poems. Translated by Velta Snikere and Robert Fearnley

Zinaida Lazda /1902 - 1957/

~ 0.7 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Jaunā Prūsija

Šīs dziesmas sarakstījis prūšu dziesminieks, kas kā bēglis bija spiests dzīvot ārpus savas dzimtenes.

1937. GADS.

"Nu šodien maina vācu «augstkultūra»
Mums Prūšos senos ciemu vārdus daudz.
Ir manai dzimtenei jau sveši ļaudis
Dod vācu vārdu — Bīnendorfu sauc.
Tā bija Bitene un tālāk paliks
Tās bērnu mutē vēl arvienu tā.
Tad kālab atņemt viņas veco vārdu,
Vai kādam tiešām jābaidās no tā?
Dzird viņus runājam par «augstkultūru».
Tās vārdā dzen tie «nekultūru» projām,
Tā baltus grib no viņu dzimtenes dzīt projām."

Vomars

~ 0.15 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Lietuvju lirika skolām

Tulkojusi Andina.

1936. GADS.

~ 0.15 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Latvieši

Ievads. Īsa latviešu vēsture un tās vispārīgs attēlojums. Latviešu raksturojums. Vidzemes zemnieku klaušas un nodevas. Mēģinājumi uzlabot zemnieku stāvokli. Latviešu zemnieku tiesības Vidzemē. Skats nākotnē. Vai dzimtbūšanas atcelšana var būt kaut kādā ziņā kaitīga? Kādā ceļā latviešiem dodama izglītība un brīvība. Īss Vidzemes lauku mācītāju raksturojums. Dokuments par šīs grāmatas patiesīgumu.

Tulkojis Aleksandrs Būmanis.

Garlībs Merķelis /1769 - 1850/

~ 0.88 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kronika

Notikumi senajā Latvijā 13. gs.

Pēc 1883. g. izd.
No latīņu valodas tulkojis Matīss Siliņš.

Latviešu Indriķis

~ 0.78 MB  
pirkt - 0.87 EUR