Bērziņš Jānis

Mēģinājums ievest krievu burtus leišu un latviešu rakstos

Atsevišķs novilkums no Izglītības Ministrijas Mēnešraksta 1930. g. 1. burtnīcā iespiestā raksta.

Jānis Bērziņš

~ 0.85 MB  
pirkt - 0.87 EUR