Bebris Raimonds

Varoņkalve

" Pilns cīņas kaismes, negaidot
Bij saļimis vēl uzsmaidot
Viņš dzimtai ežai klusi;

Un augums, ciltīm nezināms,
Pie zemes kļāvās neminams,
Līdz sirds bij apklususi.

Vai jauda viņš, cik bijis labs: —
Lai arī sedz to dzedrais kaps,
Ir tauta atdzimusi.

Tam brīvās dziesmas pāri šalc,
Un jaunais arājs soļo stalts
Uz Saules kalna pusi! "

Raimonds Bebris /1891 - 1940/

~ 0.2 MB  
pirkt - 0.87 EUR