N. Anna

1987. un 1996. gada dzejoļi

Šī ir pirmā reize, kad varam lasīt nezināmās dzejnieces sacerēto. Apgāds sola bagātīgu atlīdzību tam, kuŗš atsūtīs
VIŅAS ĢĪMETNI.

"...viņas bezsvarā klīstošā roka
rāda vien ēnu ļaudīm
saprotamas zīmes
Un krunciņas acu kaktiņos
Atgādina
Labirintu
Kurā aizklīst
Un vairs neatkārtoties"

Anna N.

~ 0.2 MB  
pirkt - 0.51 EUR