Olavs Vilis

Kopoti raksti II

Senbaltijas daba un viņas satiksmes ceļi ar vecajām kultūras tautām. Foiniķiešu un grieķu ziņas par Baltiju un viņas apdzīvotājiem. Romnieku sakari ar Baltiju. Gotu satiksme ar Baltiju. Normaņu cīniņi un viņu pieminekļi Baltijā. Vulfstana ceļojuma apraksts. Leišu-latviešu tautas līdz desmitā g. s. beigām. Poļu cīniņi ar senprūšiem. Poļu karaļa Kazimira Taisnā kaŗagājiens pret jatvingiem. Dāņu mēģinājumi nodibināt kolōnijas Baltijā un izplatīt kristīgo ticību šejienes iedzīvotāju starpā. Prūšu-leišu-latviešu ciltis līdz 13. gadusimteņa sākumam un viņu kopīgais sakars. Prūšu-leišu-latviešu garīgā valdība. Pasaulīgā prūšu-leišu-latviešu valdība. Baltijas tautu liktens dzimtbūšanas vēsturē līdz 1561. g. Viesturs. Kā dzimtbūšana Baltijā cēlusies. Pāvils Einhorns un viņa raksti par latviešiem. Rīgas reformātori. Latviešu tautas izcelšanās. Seno latviešu vēsture, tiesības un tiesāšana. Kurzemes ķoniņu vēsturīgās mantas. Par „kēniņu” latviešu pasakās. Latviešu senās gara mantas. Bibliografiskās piezīmes.

Vilis Olavs /1867 - 1917/

~ 1.38 MB  
pirkt - 0.87 EUR