Paulockis Miķelis

Pasaules glābējs

Fantastikas romāns no 1937. gada.

"Tad kādā februāŗa rītā 2105. gadā sāka darboties Parīzes radiostacija. Dievināšanas pilnā balsī viens no tiem, kas bijuši apskatīt jauno vielu, stāstīja par brīnumu, ko redzējušas viņu acis...” Šīs radiostacijas strāvu ražo ģenerātori, ko dzen ar latvītu iegūts tvaiks. Mēs varam noņemt cepures ģeniālā latvju profesora Rītiņa priekšā, suminot viņa uzvaru..." "

Miķelis Paulockis

~ 0.77 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Profesora Sūnas brīnišķīgais eleksīrs

Fantastikas romāns no 1938. gada.

"Gaiša un saulaina atausa diena, kad valsts laboratorijās vajadzēja notikt atjaunošanas operācijām. Rīga bija greznojusies karogiem par godu abu zinātņu vīru darbam. Ļaudis uztraukti drūzmējās ielās, pārspriežot laikrakstu lakoniskos ziņojumus un gaidot informāciju par akta norisi."

Miķelis Paulockis

~ 0.55 MB  
pirkt - 0.87 EUR