Fallijs

Daile un spēks un milzums

Nav zināms, kāpēc Konrāds Bullāns par savu pieņemtu vārdu izvēlējās tieši šo.

"Pār viļņos gvelzdamo zaļgano jūru
Dvašoja dīvaini zilgana krēsla
Kā naktī kā vakarā vēlā
Karstumu dzesošā, dvesošā dzēsmā. "

Fallijs /1877 - 1915/

~ 0.09 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Arnolds Nolle

Fallija luga.
Varat to nelasīt.
BET VARAT TOMĒR IZLASĪT.

Fallijs /1877 - 1915/

~ 0.14 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Selgā

Luga, kuŗu autors sauc par komēdiju.
SKAISTS LAIKMETA ZĪMĒJUMS.

Fallijs /1877 - 1915/

~ 0.31 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Dziesmu leja un kalnu gals

"Ansīts brauca, pātadziņu.
Brauca, sauca vanadziņu,
Pēterītis vilcējiņš.
Pēterītis vilka, stiepa,
Vanadziņis brāli čiepa,
Noraudājies kumeliņš.

Anna daiļā puķes šķina,
Mazā māsa skaistas zina,
Balti ziedi ābelei.
Anna gaida preciniekus,
Mazā māsa panāksniekus,
Balti prieki meitenei. "

Fallijs /1877 - 1915/

~ 0.15 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Dižlatvieši

Nepabeigtais dziesmu romāns
"Dižlatvieši" apraksta Fallija
dzimto pusi un tās cilvēkus.
Kāpēc "Dižlatvieši"
palika nepabeigti? Apnikums?... Slimi nervi?...
Pievēršanās svešvalodām,
dzīvojot Parīzē?...

Fallijs /1877 - 1915/

~ 0.13 MB  
pirkt - 0.51 EUR