RLB LVAK

Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca

Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca veidota, balstoties uz Latviešu valodas krātuves Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīcā ievērotiem latviešu valodas pareizrakstības principiem un noteikumiem.
Vārdnīcā ietverto vārdu rakstību skaidrojis un vērtējis valodnieks P. Kļaviņš.
Vārdnīca nav pilnīga, tā tiks papildināta, labota, pilnīgota.

RLB LVAK

~ 1.73 MB  
Lasīt