Latviešu un lietuviešu austrumu apgabalu likteņi

Baltu apdzīvotā territorija. Latviešu nācija austrumos Livonijas valsts laikā. Austrumu Latvija līdz 1861. gadam. Latviešu etnografiskā territorija aiz Latvijas valsts robežām.

Kārlis Stalšans /1888 - 1970/

~ 7.87 MB  
Lasīt

Krāsnis un pareiza kurināšana

Kurināmā taupības nozīme. Kurināmā sagāde. Siltums. Krāšņu būvmateriāli. Telpu apkures veidi un to novērtējums. Telpu apkures krāsnis. Siltuma izmantošanas ierīces virtuvē. Maizes krāsnis. Pirts krāsnis. Taupīga kurināšana. Skurstenis. Siltumierīču labošana. Dzīvokļa sagatavošana ziemai. Siltumtechniski mēģinājumi,

1943. GADS.

~ 10 MB  
Lasīt

Latvju dainu1.sējums

Ievads. Mežs un koki latvju dainās. Puķes un augi. Dzīvnieki. Meža drava. Purvs un ūdeņi. Jūra un jūrnieki. Senais zvejnieks. Gada laiki. Debess simbolika. Vecāki, bērns un kristības. Bērnu audzināšana. Daba bērnu dziesmās.Tulkoto dziesmu motīvi. Latvju tautas melōdijas.

1928. GADS.

~ 11 MB  
Lasīt

Latviešu tautas pasakas 11.sējums

Latviešu tautas pasakas.
11. sējums.
Joku pasakas.

Prof. P. Šmita apkopojumā.

~ 1.74 MB  
Lasīt

Pašaizsardzība pret gaisa uzbrukumu

Priekšvārds. Jēdziens par ienaidnieka lidotāju uzbrukuma iespējamībām valsts territorijā. Ķīmiskās kaujas vielas. Aizsardzība pret ķīmisko kaujas vielu iedarbību. Aizdedzinošās bumbas un ugunsgrēku apkaŗošana. Pirmā palīdzība. Pasīvās gaisa aizsardzības dienests. Pielikums.

1939. GADS.

~ 1.34 MB  
Lasīt

Namamātes padomnieks

Ievadam. Dzīvotmāka. Dzīvokļa iekārta. Istabas puķes. Kā tīrīt dzīvokli. Virtuve un pieliekamās telpas. Cilvēka barība. Augļi un saknes. Sīkorganismu nozīme mājsaimniecībā. Ēdiena pagatavošanas mācība. Pareizi klāts galds un kā pie tā izturēties. Rokdarbi. Veļas mazgāšana. Sievietes veselība. Daiļa un vesela miesa. Bērns. Mazbērna garīga audzināšana. Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos. Mājas aptieka. Mājas bibliotēka.

1928. GADS.

~ 6.7 MB  
Lasīt

The knot script - the lost writing system of the Latvian language

"The article analyses a writing system of the Latvian language that has been scarcely researched before. The evidence of the usage of the knot script and song clews is present in the Latvian folklore, although it has been commonly considered as a metaphor. At the beginning of the 20th century there were individuals still using it prior to the conventional literacy increase due to the general education. "

Uģis Nastevičs

~ 0.96 MB  
Lasīt

Latvija 20 gados

Latvija no 1918. līdz 1938. gadam.
Skaitļi, raksti un 276 attēli 352 lappusēs.

~ 6.78 MB  
Lasīt

Elza Žiglevice

Žiglevicu Elzas piemiņai. Laikmeta notikumi. Bērnība un skolas gadi. Pirmie soļi sabiedriskā darbā. Traģiskā diena. Bēres. Atmiņas un iespaidi. Elzas Žiglevicas piemiņa Latvijas universitātē. Preses balsis.

ELZA ŽIGLEVICE (1898.5.IX-1919.29.X)

Kritusi par Latvijas brīvību.

~ 0.42 MB  
Lasīt

Tev mūžam dzīvot, Latvija!

Valsts tapšana, atbrīvošanās cīņas, valsts izveidošana.

"Bezgala gaitu mums iet, jo tautu, kā senlaikos, vākdams
Gaismotos ceļos, kam nav saredzams laikmetos gals,
Nerimstošs, stingrs un maigs, no kapiem un šūpuļiem nākdams,
Aicina visus un ved mūžīgās Latvijas balss!"

~ 4.7 MB  
Lasīt

Latvju kultūra

Rakstu krājums prof. Dr. A. Švābes redakcijā.

Mūsu senču sūtība Baltijas telpā. Latvju sakrālā pasaule. Mūsu tautas likteņa gaitas. Latvju kultūra ārzemju avotu gaismā. Cīņa par Latvijas tiesībām.

1948. GADS.

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 1.09 MB  
Lasīt

Kā radās un kā izzūd plaisa, kas šķiŗ Latgali no pārējās Latvijas

1934. GADS.

"Mūsu mīļā, dārgā tēvuzeme Latvija tagad sadalās četros lielākos apgabalos: Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē un Latgalē. Katram no šiem apgabaliem ir arī savas sevišķas īpatnības, bet visi kopā tomēr ir un paliek vienota un nedalāma Latvijas valsts. Tāpat arī zemnieka dzīvojama ēka dažreiz sadalās četrās istabās, tomēr atrodas zem viena jumta un ir vienas saimes apdzīvota."

Antons Svarāns

~ 0.16 MB  
Lasīt

Zināt un neaizmirst

Daži vārdi par autoru. Ievadam. Bērnība. Jaunības gadi Kuldīgā un Rīgā. Nelegālā darbība komjaunatnē. Latvijas okupēšana. Kara laiks. Pirmie pēckara gadi. Piecdesmitie gadi. Darbs partijas Rīgas organizācijā un Ministru padomē. Padzīšana no visiem amatiem. Laiks pirms izsūtījuma Vladimirā. Vladimira. Atgriešanās Latvijā. Septiņpadsmit komunistu vēstule. Kāpēc vēstule tika rakstīta. Kā meklēja vēstules rakstītāju. Demokrātija un brīvība Padomju Savienībā uz papīra un īstenībā. Mani izslēdz no partijas. Nevarēju palikt stāvam malā. Gorbačova "ēra". Astoņdesmito gadu nogale.

Eduards Berklavs /1914 - 2004/

~ 5.85 MB  
Lasīt

Zināt un neaizmirst

Daži vārdi par autoru. Ievadam. Bērnība. Jaunības gadi Kuldīgā un Rīgā. Nelegālā darbība komjaunatnē. Latvijas okupēšana. Kara laiks. Pirmie pēckara gadi. Piecdesmitie gadi. Darbs partijas Rīgas organizācijā un Ministru padomē. Padzīšana no visiem amatiem. Laiks pirms izsūtījuma Vladimirā. Vladimira. Atgriešanās Latvijā. Septiņpadsmit komunistu vēstule. Kāpēc vēstule tika rakstīta. Kā meklēja vēstules rakstītāju. Demokrātija un brīvība Padomju Savienībā uz papīra un īstenībā. Mani izslēdz no partijas. Nevarēju palikt stāvam malā. Gorbačova "ēra". Astoņdesmito gadu nogale.

Eduards Berklavs /1914 - 2004/

~ 7.89 MB  
Lasīt

Valstsvīri un demokrati

Pirmais valsts prezidents Jānis Čakste.
Ārlietu ministrs un ministru prezidents Zigfrīds Meierovics.
Tieslietu un zemkopības ministrs, ministru prezidents Voldemārs Zāmuēls.
Iekšlietu ministrs Arveds Bergs.
Iekšlietu ministrs un diplomāts Miķelis Valters.
Ministru prezidents un iekšlietu ministrs Marģers Skujenieks.
Valsts prezidents un finanču ministrs Gustavs Zemgals.
Saeimas priekšsēdis Pauls Kalniņš.
Saeimas vicepriekšsēdis Jāzeps Rancāns.

Ādolfs Šilde /1907 - 1990/

~ 2.73 MB  
Lasīt

Latvisku uzvārdu saraksts

"Šis saraksts ir izdots nolūkā, lai palīdzētu pilsoņiem jaunu latvisku uzvārdu izvēlē, kad pilsoņi paši uzvārda maiņas gadījumā nevarētu atrast šādu jaunu latvisku uzvārdu. Saraksts neierobežo citu jaunu latvisku daiļskanīgu vai jau esošu retāk sastopamu uzvārdu brīvu izvēli ārpus saraksta. "

~ 0.11 MB  
Lasīt