Arnis Ernests

Latvju tautas polītiskā atmoda

Rakstnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Kā latviešu polītiskā nacionālisma pirmpaudēji uzskatāmi Dr. M. Valters (dzimis 1874. g.), E. Rolavs (dzimis 1874. g.), J. Akuraters (dzimis 1876. g.) un A. Apsīts-Apsesdēls (dzimis 1880. g.). Bet ar to nebūt nav gribēts piešķirt viņiem lielāku vērtību par to, kas pienākas tiem simtiem un tūkstošiem, kas, marksistu pulgoti un reakcionārās pilsonības denuncēti, kaisīja polītiskā nacionālisma sēklu tautā, kad katrs vārds par tautas neatkarību bija jāsamaksā ar ilgiem gadiem Sibirijas trimdā un monarchijas cietumos."

Ernests Arnis /1888 - 1943/

~ 1.23 MB  
pirkt - 0.87 EUR