Caune Voldemārs

Bibliotēkas iekārta

Telpas un mēbeles. Bibliotēkas komplektēšana. Grāmatu inventarizēšana un iesiešana. Grāmatu novietošana: a) Klasifikācija. b) Autoru tabeles. c) Grāmatu sakārtojums plauktā. Kataloģizācija: 1. Kataloga veidi. 2. Grāmatu apraksts alfabētiskam katalogam. a) Vispārīgie noteikumi. b) Raksts un rakstība. c) Apraksta veids. d) Norādījumu kartiņas. e) Iekārtas vārdi. 3. Grāmatu apraksts sistēmatiskam, priekšmetu un nosaukumu katalogam. Sakārtojums katalogā. Bibliotēkas izlietāšana: a) Abonements. b) Izdalīšanas vietas. Kollektīvs abonements. c) Bērnu nodaļas. Statistika un pārskati. Saīsinājumi. Alfabētisks priekšmetu rādītājs. Pielikumi.

Voldemārs Caune /1890 - 1944/

~ 2.74 MB  
pirkt - 0.87 EUR