Zelmenis Mārtiņš
Latvijas Rakstnieku savienība

Veļu laika pastāsti

Viens no retajiem mūsdienu rakstniekiem, kuŗš māk atrast visus nepieciešamos vārdus tajā valodā, kuŗā raksta.

"...jo ir lietas joprojām, ko dažiem laimējas ieraudzīt vairāk un labāk nekā citiem, kaut arī sen ir zudusi robeža starp kapiem pusnaktī un laukiem pusdienas saulē."

Mārtiņš Zelmenis

~ 0.12 MB  
Lasīt

Kas būtu jāatceras, lai latviešu valoda spētu būt vienotāja

Replika konferencei ”Izglītība, kas vieno”
(2012. gada 7. septembris)

Mārtiņš Zelmenis

~ 0.09 MB  
Lasīt