Siksne Aleksandrs

Ceļi un tilti

Vispārējie jēdzieni. Ceļa projektēšana. Zemesdarbi. Zemesceļu ierīkošana, labošana un uzturēšana. Ceļi mežu ekspluatēšanai. Bruģi. Šosejas. Vispārējie aizrādījumi par tiltu būvniecību. Tiltu iedalījums pēc konstrukcijas un materiāliem un viņu izbūve. Pielikumi.

Aleksandrs Siksne /1882 - 1934/

~ 15.7 MB  
pirkt - 0.87 EUR