Martuževa Broņislava
Latvijas Rakstnieku savienība

Balta puķe ezerā

Viena no neparastākām grāmatām mūsu literātūrā.
Broņislavas Martuževas sacerēti dzejoļi,
bet Eva Mārtuža kā autore.
Kā tad tā?...

Atbilde priekšvārdā, dzejoļi krājumā.

Broņislava Martuževa /1924 - 2012/

~ 0.37 MB  
Lasīt

Rakstītāja

Viena no visneparastākām grāmatām.
Iespiesta okupētajā Latvijā 1987. gadā.
Evas Mārtužas dzejoļi, – kas gan te neparasts?...
Īstenībā dzejoļus sacerējusi Broņislava Martuževa.
Kā tā?...
Atbilde priekšvārdā.
Dzejoļi krājumā.

Broņislava Martuževa /1924 - 2012/

~ 0.48 MB  
Lasīt