Izmeklēti raksti

Dzejas. Stāsti un tēlojumi.

Augusts Saulietis /1869 - 1933/

~ 1.27 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Zemdegas

"... ko gan mēs zinām par zemdegām, kas gruzd citos cilvēkos? Visu dzīvi es centos ietiekties tur, bet vai un kad tas man bija izdevies..."

Regīna Ezera /1930 - 2002/

~ 2.11 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Izlase

Auseklis /1850 - 1878/

~ 0.83 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Lugas

DŽONS NEILANDS.
KAS TIE TĀDI, KAS DZIEDĀJA.
LIELPILS PAGASTA VECĀKIE.
MUCENIEKS UN MUCENIECE.
MŪSU SENČI.

Ādolfs Alunāns /1848 - 1912/

~ 1.51 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Sarkanās puķes

"Nāc man līdz, es zinu
Malu laimīgu,
Tur, kur mēness sastop
Saules meitiņu –

Tur, kur stars ar staru
Liesmās vienojas,
Tur, kur gars ar garu
Jūtās satiekas!

Zemes ilgošanās
Tur kā migla klīst ...
Mūžam nebeidzama
Gaismas straume līst. "

Aspazija /1865 - 1942/

~ 0.21 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Lugas

Indrāni.
Sestdienas vakars.
Ugunī.

Rūdolfs Blaumanis /1863 - 1908/

~ 0.84 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Pasaku lugas

Lolitas brīnumputns.
Maija un Paija.
Princese Gundega un karalis Brusubārda.
Sprīdītis.

Anna Brigadere /1861 - 1933/

~ 1.32 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dvēseles dziesmas

"Uz klintīm uzaudzis
Es ogu ērkšķenīts, -
Nu esmu projām rauts
Un dārzā iestādīts,
Ar cukurūdeni
Es esmu aplaistīts.
Ak, brāļi, atpakaļ
Jūs mani aiznesat,
Ar sniega ūdeni
Jūs mani aplaistāt! "

Rainis /1865 - 1929/

~ 0.32 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Izlase

Stāsti: Baltais zvirbulis; Dzejnieks; Kauja pie Knipskas; Sapnis vasaras naktī; Zuzīte.

"...un viņam gribējās to uzrakstīt, šo lielo, plašo kopjūtu, kuŗa saturēja sevī daudz citas. "

Jānis Poruks /1871 - 1911/

~ 0.41 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Izlase

Noveles, stāsti un pasakas no krājumiem: Pirmie darbi; Dziesminieks un velns; Fantastiska novele un citas; Viņa majestātes kazarmās; Leijerkaste (sākums).

Jānis Ezeriņš /1891 - 1924/

~ 1.7 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Fābulas

"Kā lietpratim viņš priekšā lasa
Reiz savus darbus vecam namiķam.
Tas noklausās, – aiz ausīm kasa, –
Un saka jaunam rakstniekam:
Es neesmu, lūk, skolās bijis, –
Kas kalpu bērniem agrāk deva tās, –
Es skolas laikos esmu tikai valgus vijis,
Man tomēr, jaunskungs, izliekas,
Ka tam, kas grib ko sacerēt,
Kas varētu kam noderēt,
Jau nepietiek, ja viegla spalva,
Bet vajadzīga laba galva."

Pērsietis /1862 - 1901/

~ 0.34 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Zemes raksti

"Labi mēslotā laukā starp cukurbiešu rindām ap elektrolīnijas stabu kupla savvaļas augu saliņa. Bez sēšanas un kopšanas mutuļojošs zelmenis.

"Saules pusē plati izpletis rokas garskropstains plostbārdis."

Alberts Caune /1917 - 2011/

~ 0.49 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvju tautas mīklas

3040 mīklas un...

3040 atminējumi.

Pēteris Birkerts /1881 - 1956/

~ 0.87 MB  
pirkt - 1.4 EUR

Dziesmas un lūgšanas dzīvības kokam

DZEJAS,
KAS SKAISTUMĀ
JOPROJĀM NEPĀRSPĒTAS.

Fricis Bārda /1880 - 1919/

~ 0.65 MB  
pirkt - 0.87 EUR

stāsts "Izbāzti putni un putni būros"

Titulstāsts no
ANDRAS NEIBURGAS
pirmās grāmatas.

"Tas bija tikai mirklis. Viņa ielika fotogrāfiju savā rakstāmgalda atvilktnē,apsēdās un atšķīra grāmatu. Mūsu nepateiktie vārdi vēl ilgi virmoja gaisā. "

Andra Neiburga /1957 - 2019/

~ 0.21 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Mūžīgais mākonis

ARNOLDSMIKUS
BĒRZS-BĒRZIŅŠ
RAGACIEMĀŅUJORKĀ
LINARDSTAUNS /1922 - 1963/
Viens no izcilākiem dzejniekiem
tajā laikā, kad divas tautas daļas atdalīja
"dzelzs priekškars".

"Viņa balta tērpā melnā
Pret drūpošu marmoru stāv,
Šīs nīcības dvīņu krāsas
Manās acīs sāp un blāv.
Šī pilsēta ģindeņos vēršas,
Bet viņas dēļ mīlu es tos,
Jo jaužu - drīz vīšu sev ligzdu
Viņas acu dobumos. "

Linards Tauns /1922 - 1963/

~ 0.18 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Margarēta

Latvijas tiesāšana? Nu nē, ko jūs! Brīvības neiespējamība?...
Tik drusku palīdzēt Gētem.
MARGARĒTA

"Jūs saprotat! Ak, vārdi, vārdi, vārdi!
Es pati nesaprotu. Viss. Un ejiet projām! Es vēlos vientulībā savu izmisumu nest..."

Māra Zālīte

~ 0.28 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Nieki un izpriecas

"Tagad Jorēna vairs nav. Varbūt nebūtu vērts to celt gaismā? Bet man pašam ir milzīga vēlēšanās visu ieraudzīt no malas."

Nora Ikstena

~ 0.56 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Katram mazam putniņam

Bērni zina, kā savus vārdus vīt. Bet no šiem dzejoļiem tiem ir, ko VALODĀ MĀCĪTIES.

"Teic lauku males ozolīt
Kur mājas mūsu dziesmām?
Kur viņas tumšās naktīs mīt
Kur paglābjas no briesmām?
Teic vai tās zvaigznēs pārvēršas
Un spīd pār mums tur tāli?
Varbūt ka alās ieraušas
Un piesedzas ar zāli?"

Pēters Brūveris /1957 - 2011/

~ 0.3 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Svētā Bokasīna koks

Tikai aizcīnoties līdz trešajai bibliotēkai, kāds lasītājs tika pie šīs grāmatas papīra izdevuma.

""Kas tas ir?" es pārsteigts vaicāju.
"Matrice," Henno teica. "Pamatstruktūra, ja vēlies."
"... Bokasīns un Nensija mīlējās vismaz trīs reizes nedēļā. Bokasīns, pats nezinot - kādēļ, to rūpīgi atzīmēja mazā blociņā, ko nekad nerādīja Nensijai."

Pauls Bankovskis /1973 - 2020/

~ 1.01 MB  
pirkt - 0.87 EUR