Ausējs Longīns

Ceļi uz laimi. Dzīves māksla

Ievads. Apstājies un padomā! Dzīves māksla. Laime. Ko sauc par laimi un kur tā meklējama. Ko sauc par laimi. Kur parasti meklē laimi. Kā meklējama laime. Kur atrodams īstais laimes avots. Šķietamie ceļi uz laimi. Maldugunis. Savas laimes celšana, netikumīgā kārtā postot citu laimi un labklājību. Laimes meklēšana pirms atsvabināšanās no zemiskām jūtām. Īstie ceļi uz laimi. Savu spēku atraisīšana. Pozitīvā izcelšana un negātīvā pārvarēšana. Citu laimes un labklājības veicināšana. Sevis izveidošana. Kalpošana kādam augstākam mērķim. Pa kuŗu ceļu?

Paidagogs un valstsvīrs. Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Longīns Ausējs /1885 - 194/

~ 1.3 MB  
pirkt - 0.87 EUR