Endzelīns Jānis, Mīlenbachs Kārlis

Latviešu valodas mācība

Skaņu un vārdu mācība.
Sintakse jeb teikuma mācība.

Jānis Endzelīns /1873 – 1961/
Kārlis Mīlenbachs /1853 – 1916/

Endzelīns Jānis, Mīlenbachs Kārlis

~ 1.79 MB  
Lasīt