Svarāns Antons

Kā radās un kā izzūd plaisa, kas šķiŗ Latgali no pārējās Latvijas

1934. GADS.

"Mūsu mīļā, dārgā tēvuzeme Latvija tagad sadalās četros lielākos apgabalos: Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē un Latgalē. Katram no šiem apgabaliem ir arī savas sevišķas īpatnības, bet visi kopā tomēr ir un paliek vienota un nedalāma Latvijas valsts. Tāpat arī zemnieka dzīvojama ēka dažreiz sadalās četrās istabās, tomēr atrodas zem viena jumta un ir vienas saimes apdzīvota."

Antons Svarāns

~ 0.16 MB  
Lasīt

Latgales sasniegumi Latvijas valsts laikā

Latvijas apvienošanas gaita. Rēzeknes kongress. Kam pieder Latgales zeme? Lielā zemes reforma. Sādžu sadalīšana viensētās. Lauksaimniecība. Lauksaimniecības ēkas. Jaunsaimnieki. Piensaimnieku sabiedrības. Sabiedriski pasākumi lauksaimniecībā. Eksports. Peļņā gājēji. Rūpniecība. Krājaizdevu sabiedrības. Veselības kopšanas iestādes. Satiksme. Latviešu skaita pieaugums Latgales pilsētās.Tirdzniecība. Baznīca. Skola. Lasītpratēji. Augstāka izglītība un augstāki amati. Grāmatas un raksti. Latviešu rakstu valodas prašana. Tautas gara mantas Latgalē. Bibliotēkas. Sabiedriskā dzīve. Teātris. Citas mākslas. Tautiskā apziņa. Izredzes. Tautas vienības izjūta.

1935. GADS.

Antons Svarāns

~ 0.48 MB  
pirkt - 0.51 EUR