Pavasaŗu Jānis

Ziedoņa sapņi

"Manā dzimtenē,
Mīļā Kurzemē,
Klusā dārzā skaistpuķīte zied;
Baltās, nebaltās
Mūža dieniņās
Manim ceļš tur gaŗām iet"

Pavasaŗu Jānis /1867 - 1913/

~ 0.32 MB  
pirkt - 0.87 EUR