Paulockis Arnolds

Bruņotie automobiļi

Bruņoto automobiļu vēsture un attīstība. Bruņoto automobiļu tipi. Bruņoto automobiļu ugunslīdzekļi. Bruņoto automobiļu personāls. Organizācija un apmācība. Uzdevums un īpašības. Bruņoto automobiļu uguns veidi. Uguns vadība no bruņotā automobiļa. Šaušanas savādības no bruņotā automobiļa. Bruņotā automobiļa darbības sekmīguma pacelšana. Sakaru uzturēšana. Bruņoto automobiļu izlietošanas pamatojumi. Bruņoto automobiļu lietošana. Kauja apdzīvotos punktos. Dažādi gadījumi. Pretdarbība bruņoto automobiļu darbībai un viņas novēršana.

1923. GADS.

Arnolds Paulockis /1892 - 1934/

~ 0.8 MB  
pirkt - 0.87 EUR