Zariņš Guntis

Tavs prāts lai notiek

Pēdējā darba pirmās lappuses uzrakstītas Londonā, garīgo slimību dziednīcā. Iespējams, ka galvenā varoņa tēlā rakstnieks atklājis paša garīgo dzīvi ārdošo un nepārvaramo
KAŖA PIEREDZI.

"Un tā paiet dzīve, sapņojot un gaidot...Toms pasmaidīja un devās tālāk, taka kļuva arvien šaurāka..."

Guntis Zariņš /1926 - 1965/

~ 0.33 MB  
pirkt - 0.51 EUR