Klīve Ādolfs

Brīvā Latvija

Latviešu Zemnieku Savienības centrālās valdes priekšsēža biedrs. Vadītājs 1. pasaules kaŗa bēgļu un armijas apgādes iestādēs. Latviešu pagaidu nacionālās padomes līdzdibinātājs. Tautas padomes, Satversmes sapulces, 3 saeimu deputāts. Latvijas bankas padomes priekšsēdis.

Ādolfs Klīve /1888 - 1974/

~ 2.98 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas neatkarības gadi

Ievads. Satversmes sapulces pirmā diena un prezidija noorganizēšana. Monumentālā agrārreforma. Latvijas demokratiskās republikas satversme. K. Ulmaņa valdība un tās krišana. Z. Meierovica valdības nodibināšana. Valdības maiņas nozīme. Latvijas de jūre atzīšana. Latviešu zemnieku savienība. Organizācijas jautājumi. A. Niedras un M. Valtera polītikas atbalsis zemniecībā. LZS un Konsums. LZS un Latviešu lauksaimnieku ekonomiskā sabiedrība. Mācīsimies no kaimiņiem. Mācīsimies no Čechoslovakijas. Latvijas atjaunošanas sabiedrības (Lats) nodibināšana. H. Celmiņa cīņa pret K. Ulmani. J. Čakste un K. Ulmanis. Baltijas valstu savienības meklēšana. Bulduru konference 6. VIII — 6. IX 1920. Reģionālā Baltijas valstu savienība. Miera līgums ar Vāciju. Miera līgums ar krieviem. Mazā Baltijas valstu savienība. Latvijas-Padomju Savienības tirdzniecības līgums. Latvijas centrālbankas projektēšana. Latvijas bankas nodibināšana. Latvijas bankas attīstība un uzplaukums 1922.—1928. g. Saimnieciskā krize un cīņa pret lata devalvāciju 1. janvāris 1928.—8. oktōbris 1931.g. Latvijas banka demokratijas sabrukuma ēnā no 8. oktōbŗa 1931.—15. maijam 1934. gadā. Latvijas kreditsistēmas reorganizācija, 1934. g. 15. maijs—1940. g. 17. jūnijs. Latvijas bankas darbības beigu posms no 1934. g.— 1940. g. 16. jūlijam. Noslēguma mēnesis 17. jūnijs—16. jūlijs 1940. g. Jaunās valdības jaunā polītika. Celmiņa kabinets. K.Ulmaņa uzskati par Saeimu un valsts satversmi. K. Ulmaņa uzskati par saimniecību un kultūru. Ārpolītika, armija un K. Ulmaņa slēdziens. Mana atbilde un apvērsuma kritika. To visu paturēsim pie sevis. Es apvērsumu noraidu. Es aizeju no frakcijas vadības. Saimnieciskā krize. Polītiskā krize. Ceturtā Saeima. Ceturtā Saeima un Skujenieka valdība. Iekšpolītiskais stāvoklis Latvijā 1933. g. Valsts saimniecības sabrukums. „Mēs neko nevaram darīt,” saka valdība. Apvērsuma gatavotāji. Pērkoņkrustieši un leģionāri. M. Skujenieka, F. Cielēna, J. Baloža apvērsuma gatavošana. K. Ulmanis un satversmes reforma. Ulmaņa apspriedes ar rūpniekiem, namsaimniekiem, ierēdņiem un kaŗavīriem. Ulmaņa apspriede ar A. Bergu. Ulmaņa saprašanās ar latgaliešiem. Ulmanis un Bļodnieka valdība. Sociāldemokrati un Ulmanis. 1934. gada sešpadsmitais maijs. Ārpolītikas problēmas Latvijas demokratijas sabrukuma priekšvakarā. Ulmanis un Zviedrija. Austrumu drošības pakts un Baltijas valstis. Austrumu drošības pakts pārvēršas par Francijas-Krievijas militāru aliansi. Baltijas valstis 1935.—1937. Attiecības ar Vāciju. Attiecības ar Padomju Savienību. Attiecības ar Franciju un Angliju. „Garantijas”. Krievu „garantijas”. Vācijas „garantijas”. Latvija Tautu Savienības Padomē. Hitlers dzen pasauli uz jaunu kaŗu. Igaunijas sūtniecība. Austrijas pievienošana Vācijai 13. martā 1938. g. un Latvijas ārpolītika. Lietuva-Polija 1938. g. Ulmanis par stāvokli Eiropā 1939. g. Sarkanās un melnās frontes kopdarbības ceļu meklēšana. Aukstā kaŗa izbeigšana Hitlera un Staļina starpā. Deklarācija par Maskavas interesēm. Eiropa 1939. g. Lielbritānija pasludina stingru stāju. Vācijas iebrukums Lietuvā. Klaipēdas aneksija. Padomju Savienības draudu nota Latvijai. 1939. g. vasara un ārlietu komisāru maiņa Maskavā. Polija un Otrā pasaules kaŗa sākums. Kaŗš. Igaunija. Noslēgums.

Ādolfs Klīve /1888 - 1974/

~ 1.87 MB  
pirkt - 0.87 EUR