Latvijas pilskalni. Kuršu zeme

Latvijas pilskalnu 1. sējums.

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Arī jūs kādu vasaras atvaļinājumu varat veltīt, apceļojot šīs vietas. Pamēģiniet atrast visus grāmatā aprakstītos pilskalnus.

"No 1. junija līdz 15. sept. (1923. g.) tika aprakstītas Kurzemē ap 100 dažādu ievērojamu vietu, nostaigājot vairāk kā 1500 kilometru. Pie tam tika izdarīti vajadzīgie mērojumi, fotografējumi un novērojumi, kuŗi likti pamatā šim apcerējumam. "

Ernests Brastiņš /1892 - 1942/

~ 23.3 MB  
pirkt - 1.4 EUR