Matīss Āronu

Latviešu Literāriskā (Latviešu Draugu) Biedrība savā simts gadu darbā

Ievadam. Garīdzniecība un muižniecība latviešu apgaismības un pārstāvības jautājumos. Pārvācošanas jautājums. Kā dzima Latviešu Literāriskā Biedrība. Biedrības iesākuma laikmets. Šulca laikmets. Bīlensteina laikmets. Pēc-Bīlensteina laikmets. Biedrības nopelni pagātnē un nākotnes uzdevumi. Pielikumi. Alfabētisks rādītājs.

Ainas no vāciešu un latviešu attiecību vēstures.

Āronu Matīss /1858 - 1939/

~ 3.23 MB  
pirkt - 0.87 EUR