Vietnē eraksti.lv (vietne pieejama arī ar domēnu „egramatas.lv”) pakalpojumus sniedz SIA „ALR RAKSTI”

Vienotais reģistrācijas numurs: 4410302996
Juridiskā adrese: Kanaviņu iela 14a, Alūksne, Alūksnes novads, LV–4301
E-pasta adrese: eraksti@eraksti.lv

Vietnē eraksti.lv tiek pārdotas e-grāmatas pdf formātā. Cenas: 0.51, 0.87, 1.40, 2.94 eur (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Nopirktās e-grāmatas ir tikai pircēja personīgai lietošanai. Pircējs nedrīkst nopirktās e-grāmatas izplatīt ne par maksu, ne par brīvu, un viņam jāglabā nopirktās e-grāmatas tā, lai tās netiktu citiem.

Samaksas, piegādes un izpildes kārtība:

  1. pēc tam, kad pēc uzspiešanas uz izvēlētās e-grāmatas vāciņa izlēkusi -CDI lapa-, uzspiest: iegādāties kōdu;
  2. izvēlēties, ar kuŗu operātoru kārtot pirkšanu
  3. ierakstīt īsziņas tekstu (skaitli)
  4. nosūtīt uz pieprasīto numuru šo īsziņu (skaitli)
  5. gaidīt atbildes īsziņu
  6. kad tā saņemta, aizklikšināties uz sākotnējo -CDI lapu-, kuŗa izlēca, kad tika uzspiests uz e-grāmatas vāciņa, un ierakstīt atbildes īsziņā saņemto kōdu lodziņā
  7. uzspiest LABI un sagaidīt nopirkto e-grāmatu

Atteikuma tiesības nav iespējams izmantot un par iegādātajām e-grāmatām samaksātā nauda pircējam netiek atgriezta. (Skat. MK noteikumu Nr. 207 15. punktu.) Taču katrs pirkums tiek reģistrēts un nopirktā e-grāmata tiek aizsūtīta pircējam arī tad, ja pircējs ir kļūdījies vai e-grāmata nav saņemta technisku iemeslu dēļ.

Vietnes eraksti e-grāmatas netiek apgrūtinātas ar digitālo ražojumu aizsardzību (DRM).

SIA „ALR RAKSTI” var mainīt šos noteikumus, bet līguma grozījumi neattiecas uz jau noslēgtiem ligumiem.

Pirms e-grāmatas pirkšanas, pircējam jāreģistrējas, aizpildot anketu, un jāizlasa noteikumi.

Pircējs saņem apstiprinājumu par reģistrēšanos uz reģistrācijas laikā norādīto elektroniskā pasta adresi.

Reģistrējoties pircējs apliecina, ka tam nav tiesisku šķēršļu noslēgt līgumu par Erakstu vietnes lietošanu un pirkumiem.

Erakstiem ir tiesības atteikties reģistrēt pircēju un noslēgt līgumu.

Līgums par Erakstu vietnes lietošanu un pirkumiem starp pircēju un Erakstiem tiek noslēgts brīdī, kad pircējs Erakstu datu apstrādes sistēmā tiek reģistrēts kā lietotājs.

Līgums:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALR RAKSTI”, vienotais reģistrācijas numurs 44103029496, reģistrācijas datums Komercreģistrā 2003. g. 19. septembris, juridiskā adrese Kanaviņu iela 14a, Alūksne, Alūksnes novads, LV–4301, tālrunis 29994299, elektroniskā pasta adrese: eraksti@eraksti.lv, (turpmāk – Eraksti) no vienas puses, un persona, kuŗa ir reģistrējusies Erakstu vietnē, (turpmāk – Pircējs) no otras puses, vienojas, ka Pircējs pērk, bet Eraksti pārdod e-grāmatas pdf formātā, izmantojot SIA CDI kōdus (skat. SIA CDI adresi: www.cdi.lv).

Nopirktās e-grāmatas ir tikai Pircēja personīgai lietošanai. Pircējs nedrīkst nopirktās e-grāmatas izplatīt ne par maksu, ne par brīvu, un viņam jāglabā nopirktās e-grāmatas tā, lai tās netiktu citiem.

Pirms iegādāties e-grāmatu, Pircējs apņemas lejupielādēt savā e-grāmatu lasīšanas ierīcē Adobe Reader programmu, lai varētu atvērt un lasīt nopirkto e-grāmatu. Eraksti nav atbildīgi par to, kā Pircējam veicas ar lasīšanu, taču katrs pirkums tiek reģistrēts un nopirktā e-grāmata tiek aizsūtīta Pircējam arī tad, ja Pircējs ir kļūdījies vai e-grāmata nav saņemta technisku iemeslu dēļ, un Pircējs par to uzraksta vai piezvana Erakstiem.

E-grāmatas apraksts un cena (ieskaitot visus nodokļus) ir redzami Erakstu vietnē. Erakstiem ir tiesības mainīt e-grāmatas cenu jebkuŗā brīdī, bet Pircējs saskaņā ar noslēgto līgumu pērk e-grāmatu par tādu cenu, kāda tai ir pirkšanas brīdī. Norēķini notiek tikai ar SIA CDI kōdiem.

Strīdi, kas varētu rasties, izskatāmi saskaņā ar Latvijas Republikas tiesībās noteikto kārtību.

Jūsu personas dati tiks glabāti drošībā un netiks izpausti trešajām personām, izņemot valsts un pašvaldības amatpersonām, gadījumos, kad to nosaka likums.

Saglabāt noteikumus kā PDF failu