Grīsle Rasma

Spēkildze I

Latvisku un izkoptu valodu.
Mācīšana un mācīšanās.
Latviešu dižvalodnieks, arī atdzejotājs.
Disputantu ētika.
Skaņu izruna un intonācijas.
Atdzīvina barbarismus!
Tautu nosaukumi.
Joki un nejoki.
Terminoloģiski nosaukumi.
Uzvārdi.

POPULĀRVALODNIECISKU RAKSTU IZLASE.

Rasma Grīsle /1922 - 2013/

~ 0.86 MB  
Lasīt

XVII gadsimta gramatikas kâ latviešu valodas vēstures avots

Disertācija filoloģijas zinātņu kandidāta grada iegūšanai.
Zinātniskais vadītājs prof. Dr. J. Endzelīns.

Rasma Grīsle /1922 - 2013/

~ 109.67 MB  
Lasīt

Kālab mīkstināms ŗ

Raksts no ,,Karoga” 1989. gada 4. burtnīcas. Pareizrakstības atjaunošanas aicinājums jau tad.

* Tipografijās likvidēto burta r normālo grafisko mīkstinājumu šai rakstā aizstāj trekninājums.

Rasma Grīsle /1922 - 2013/

~ 0.24 MB  
Lasīt

Rasmas Grīsles sarakste

Vēstules.
Atbildes un aizrādījumi.
Pielikumi.

Plašāks Dr.philol. R. Grīsles vēstuļu un fotoattēlu krājums atrodams Misiņa bibliotēkā.

Rasma Grīsle /1922 - 2013/

~ 3.84 MB  
Lasīt