Gauja Augusts

Polītiskā oikonomija I

Priekšvārds. Pol. oikonomijas jēdziens. Cilvēka vajadzības. Manta, īpašums, tautas bagātība. Saimnieciska darbība. Saimn. dzīves pētīšanas metodes. Saimniecību veidi. Tautsaimniecības attīstība. Pol. oikonomijas iedalījums. Ražošana. Dabas iespaids uz cilvēku. Daba kā ražošanas faktors. Cilvēka iespaids uz dabu. Darbs kā ražošanas faktors. Darba kvantitāte. Darba kvalitāte. Teilorisms un fordisms. Kapitāls. Kapitāla sadalījums. Kapitāla izcelšanās. Kapitāla nozīme tautsaimniecībā. Uzņēmējs. Uzņēmumu veidi. Pilna sabiedrība. Komanditsabiedrība. Akciju sabiedrība. Kooperātīvi. Uzņēmēju apvienības. Zviedrijas sērkociņu trests.

1931. GADS.

Augusts Gauja

~ 1.79 MB  
pirkt - 0.87 EUR