Līgotņu Jēkabs

Latvijas valsts dibināšana

Priekšvārds. Latvijas valsts idejas pirmavoti. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes noorganizēšanās priekšdarbi. Nacionālpadomes pirmā sesija Valkā (16.—19. novembrim 1917.). Nacionālpadomes galvenā valde. Nacionālās Padomes uzsaukumi un protesti. Nacionālās Padomes ārlietu nodaļa. Pie ārvalstu pārstāvjiem. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes otrā sesija Pēterpilī (no 15.—18. janvārim 1918.). Galvenās valdes iesniegumi. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes trešā sesija Pēterpilī (no 26.—28. jūnijam 1918.). Latvijas valsts propaganda. Informācijas birojs Stokholmā. Latvijas valsts de facto atzīšana no Anglijas.Nacionālā Padome, latviešu bēgļi un kolōnijas. Latvijas atjaunošanas, finanču un citas nodaļas. Latvijas valsts ideja, vācu muižniecība un okupācijas vara. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes beigu cēliens Rīgā. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes vēsturiskā nozīme. Beigu piezīmes.

Rakstnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Līgotņu Jēkabs /1874 - 1942/

~ 11.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Zigfrīds Meierovics

Mūžs. Darbs. Liktens.

Bērnība. Skolas gadi. Pirmie soļi dzīvē. Pasaules kaŗš. Maskavā. Rēzeknē. Rīgā. Pēterpilī. Ķijevā. Valkā. Darbs Nacionālā padomē. Gatavošanās braucienam uz ārzemēm. Memorandi lielvalstīm. Pilnvara. Stokholma. Londonā. Vēsturiskā audience. Latvijas valsts „de factō”. Parīzē. Darbs Pasaules miera konferencē. Pirmais ārlietu ministrs. Latvijas de jūre. Ministru prezidents un ārlietu ministrs. Konvencijas un tirdznieciskie līgumi. Ģimenes dzīve. Katastrofiskais brauciens. Bēres. Atbalss Eiropā un pie mums. Kristīnes Meierovicas nāve. Karakteristika. Nozīme mūsu valsts vēsturē.

Līgotņu Jēkabs /1874 - 1942/

~ 5.72 MB  
pirkt - 0.87 EUR