Janums Vilis

Mana pulka kauju gaitas

"Tālāk iztaujāšanu jau atkal turpina kapteinis, kas jautā:"Vai jūs zinājāt, ka Vācijā darbojas Gestapo?"Es: "Jā, to es zināju, jo arī daudzus latviešus Gestapo arestēja."Kapteinis: "Jūs to, tātad, zinājāt, bet tomēr kaŗojāt kopā ar vāciešiem."Es: "Mēs aizstāvējām savu zemi, jo baidījāmies no tām šausmām,ko jau 1941. gadā pieredzējām no NKVD.Tā rīkojās daudz nežēlīgāk par Gestapo."

Vilis Janums /1894 - 1981/

~ 2.76 MB  
pirkt - 0.87 EUR