Lapiņš Kārlis

Dzimtenes ideja

Jaunais laiks un dzimtenes ideja. Dzimtenes un tēvzemes jēdziens. Dzimtenes mīlestība. Saites, kas mūs sien pie dzimtenes. Svešatne un svešumā aizgājušie. Ideoloģiskā svešniecība. Nacionālais egoisms. Latviešu patriots un viņa pienākumi pret savu tēvzemi. Tēvzemes slava. Tālie ceļi. „Pāri trejām audzēm…”

Rakstnieks un žurnālists. Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Kārlis Lapiņš /1895 - 1942/

~ 0.77 MB  
pirkt - 0.87 EUR