Ērglis Richards

Kā cēlies Vidzemes nosaukums?

"Patiesībā Vidzemes vārda
uzvara nāca pati no sevis,
pamazām iespiezdamās valodā.
Pagāja diezgan ilgi gadi,
kamēr Idumeja uzsūca
Vidzemes nosaukumā Tālavu, Jersiku u. t. t.,
saplūzdama kopā ar plašiem apgabaliem,
kamēr kopējais vārds apvienoja
daudzās latgaļu ciltis un iekļāva sevī
pat seno lībiešu zemi."

Richards Ērglis /1881 - 1950/

~ 0.44 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kur atradās senā Zemgales osta?

""...varbūt svešzemes tirgotāji piestājās izdevīgākās vietās pie krastmales un veda dzīvu tirdzniecību; bet visas šīs dzīvības centrs, kārtotājs, apsargātājs bija... "

Richards Ērglis /1881 - 1950/

~ 0.31 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Zemgales neatkarības vēsture

"Un, ja vācu iebrukums Baltijas jūras piekrastes zemēs būtu nokavējies par pus jeb veselu gadu simteni, tad vāciskās Livonijas varbūt nekad nebūtu nemaz bijis, jo Zemgale paspētu tā nostiprināties un sasniegtu tādu stāvokli, ka viņa viena vien padarītu svešinieku iemitināšanos pie Daugavas par neiespējamu. Jāņem vērā tikai tas, ka tanī laikā radniecīgajā Lietavā vēl nebija ne zīmes par apvienošanos, ka Krievija bija toreiz sadrumstalota sīkās jo sīkās kņazistēs, ka pat Vakareiropas valstīs toreiz nebija lielas vienības, jo tās patiesībā sadalījās atsevišķās hercogistēs, grāfistēs, baronijās, bīskapistēs, brīvpilsētās, no kuŗām katrai bija savi bruņoti spēki, katra varēja kaŗot un bieži arī kaŗoja ar katru, pat nereti ar centrālo varu, kas dažreiz bija tīrais nespēka iemiesojums."

Richards Ērglis /1881 - 1950/

~ 1.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR