Dziesmas latvju tautai

Tautas, dzīŗu, apdziedāšanas, rotaļu, līgo, studentu un citas dziesmas.

1928. GADS.

~ 0.36 MB  
Lasīt

Sarkanā sērmukša

"Vai viņa gaismā iezilganā
Jūs sajūtat, ka sapņo kāds
Par Jums, kad reibo ziedu tvanā
Ir nemierīgs un mulsis prāts."

Kārlis Students /1892 - 1947/

~ 0.41 MB  
Lasīt

Baltās strēles

"Tu aiziesi ar tumsu visu,
Lai reiz, varbūt, vēl kļūtu gaišs,
Kad jaunu spožas dienas risu
Vērs pretī lielais gaismotājs."

Fridrichs Gulbis /1894 - 1951/

~ 0.32 MB  
Lasīt

Mans naivums...

"Sarkanas sveces liesma,
Kā dienas lauskas
Atspīdums sirdī

Lieko vārdu plūsma apklust,
Kā stingusi asara uz mana vaiga
Atnāk bezzvaigžņu nakts…"

Dzintra Regīna Jansone

~ 0.6 MB  
Lasīt

Ondes Martenot

"Pēdējie odi vēl trīsuļoja vējā,
Un nomodā esošais čukstēja par mīlu;
Tavas lūpas nodrebēja,
Kad iedziedājās pēdējais mežastrazds,
Bet neteici neko, –
Vien klusumā laidelējās
Naktstauriņš. "

Jurģis Šuba

~ 0.22 MB  
Lasīt

bezesuntu

"dvīņu zvaigznes
kāpās krāso prieku,
rīta pļavā mostas nokritušais smaids,
zāles stiebra sajūsmai nav gala,
debesis tik tuvu - atliek palekties... "

agsti

~ 0.11 MB  
Lasīt

Tagadnes

Dzejnieks var nebaidīties no polītikas. Un arī no nāves. Un var saklausīt nepasakāmo, ja negāž vārdus kā intelektuālu ūdeņu kritumu.
NERODAS LIEKS TROKSNIS.

"Nenoskaņota
noskaņa plūst lappusēm pāri bez apstājas
Diena nakts vai kāda cita algebra,
Liepāja Stokholma vai kāda cita plēve starp mums
un Vienkāršību"

Juris Kronbergs /1946 - 2020/

~ 0.56 MB  
Lasīt