Zeiboltu Jēkabs

Barons Bunduls

""Kur baronlielskungs ar jauno lielmāti palika?" Auriķu lielmāte kučierim klusi vaicāja. "Nezinu... nesaprotu... ceļā no bērzu birzes līdz pilij viņu žēlastības ir pazudušas..." viņš kā apdullis atbildēja. Apstājās rakstvedis vai desmito reizi malt: "Cienīgais, žēlīgais baronlielskungs, mūsu visu maizes tēvs...""

"Izdzītie daudz neskuma; tolaik vēl zemnieki nesaprata zemes un dzimtpirkšanas īsto vērtību. "

Zeiboltu Jēkabs /1867 - 1924/

~ 0.77 MB  
pirkt - 0.87 EUR