Latviešu valodas krātuve

Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca

Ja gribat rakstīt labā, nesabojātā valodā, tad ielūkojieties šeit.
Pareizrakstības vārdnīca ir tikusi izdota 1942., 1944., 1947., 1980. gadā.
2007. gadā – arī elektroniski.
Dr. philol. R. Grīsles priekšvārds.
Elektroniskais izdevums tapis ar Amerikas Latviešu Apvienības Kultūras fonda un RLB Latviešu valodas attīstības kopas atbalstu.

„ATTĪSTĀS valoda, tālāk izveidojoties saskaņā ar savām normām un pēc pašas veciem paraugiem, bet ne citu valodu ietekmē”.
JĀNIS ENDZELĪNS /1873 – 1961/

Latviešu valodas krātuve

~ 7 MB  
Lasīt