Mērnieku laiki

KAUDZĪTES MATĪSS /1848 – 1926/
KAUDZĪTES REINIS /1839 – 1920/

Brāļi Kaudzīši

~ 1.78 MB  
Lasīt

Spieķis un divi suņi

"Stāv Asnītis ceļmalā un skatās. Gaiss top drusku skaidrāks, bet migla viņa acīs biezāka. Tur, lūk, aizdzen viņa mūžu ar pātagām un nikniem vārdiem. "

Jānis Purapuķe /1864 - 1902/

~ 0.4 MB  
Lasīt

Izravētā sirds

BEZCERĪBA. PĀRDOMAS. SKUMJAS. RISKS. NOJAUSMAS. SPĒLES. IEMĪLĒŠANĀS. NODEVĪBA. CERĪBAS.

Eva Mārtuža

~ 1.19 MB  
Lasīt

Ceļmalas

Skudra.
Meistara grēksūdze.
Hokejists.
Reksis.
Naktssargs.

Pasakuteicējs

~ 0.29 MB  
Lasīt

Nostalģija

",,Bet varbūt Lielajā Klusumā arī skumju vairs nav. Un nav ne pagātnes, ne nākotnes. Tikai tā sajūta kā viņas laimīgajā sapnī – piepildīta mirkļa bezgalībā apstājies laiks."

Sandra Marta Grudule

~ 0.01 MB  
Lasīt

Bālie tauriņi

Stāsts.

",,Bet kādēļ tu tauriņus zīmē tieši sniegā?
Tie taču nekad nespētu tajā izdzīvot.
Tiem tur arī nav jādzīvo.
Tikai jālido."

Adele Lukaža

~ 0.05 MB  
Lasīt

Ladirints

Seši stāsti.

"... Sprosts, spoguļi un izmisums spoguļos spoguļojas. Jā – tur vēl ir arī acis, kurās tas mīt. Ir seja, kakls, pleci, rokas un pārējais ķermenis. Bet vai tas maz ir mans?
Tikpat labi tas taču varētu būt pilnīgi svešs.
Varbūt attēli spoguļos nemaz nav atspulgi?
Varbūt es pats esmu to atspulgs?
Varu mežģīt savas smadzenes gan pulksteņa rādītāja virzienā, gan tam pretēji. Varu domāt. Varu nedomāt ..."

Normunds Rudzītis

~ 0.37 MB  
Lasīt

Divi stāsti

"Viņa gribēja just,
kuņģis – gremot.
Viņa – mīlēt,
viņš – strādāt.
Viņa – attiecības,
viņš – rīcību.
Viņa – vieglu miglas šķidrautu,
viņš – skaidrību. "

Elīze

~ 0.11 MB  
Lasīt

Veļu laika pastāsti

Viens no retajiem mūsdienu rakstniekiem, kuŗš māk atrast visus nepieciešamos vārdus tajā valodā, kuŗā raksta.

"...jo ir lietas joprojām, ko dažiem laimējas ieraudzīt vairāk un labāk nekā citiem, kaut arī sen ir zudusi robeža starp kapiem pusnaktī un laukiem pusdienas saulē."

Mārtiņš Zelmenis

~ 0.12 MB  
Lasīt

Stāsts. Kantainais galds

Astoņdesmito gadu beigas. Vēl padvaloda. Vēl dzīvnieku fermas. Bet ne tikai. Latviešu literātūrā sācies jauns posms.
DIVI TEKSTI IZ GRĀMATAS DUKTS.

"Mēs gājām lūgumam pretī,
atgriezām viņu atpakaļ šeit."

Aivars Ozoliņš

~ 0.22 MB  
Lasīt