Jātnieku pulks desmit pastāvēšanas gados

Jātnieku tapšanas un kaŗa gaitu gadi.
Pulka formēšana un miera laika gaitas.

Īss vēsturisks apskats pulka 10 gadu jubilejā.1919. 5.VII. — 1929. 5.VII.

~ 5.04 MB  
Lasīt

Krasta artilerijas pulks. Daugavgrīva

Ievads. Krasta artilerijas pulka vēsture. Daugavas lejas gala senās ostas. Daugavgrīva no 13. līdz 20. gadsimtenim. Daugavgrīva no 1911. līdz 1917. gadam. Daugavgrīvas cietokšņa zemessargu rotas un latvju strēlnieki. Daugavgrīva — placdarms mūsu uzbrukumam 1919. gada oktōbrī un novembrī. Latvijas kuģniecības vēstures īss apraksts. Svarīgākie darbi Daugavas grīvas rēgulēšanā. Daugavgrīvas cietokšņa apkārtnes daba. Daugavgrīvas apkārtnes fiziski-ģeografiskais raksturojums.

1938. GADS.

~ 8.1 MB  
Lasīt

Latvju varoņu gaitas

Lāčplēša gara mūžīgums. Par Kalpaka bataljona gaitām 1918./19. g. No Rīgas līdz Ventai un atpakaļ. Trešais marts. Pulkveža Kalpaka nāve. Pulkveža Kalpaka piemiņai. Jaunpils un Kalnciems. 1919. gada pavasaris Liepājā. Zolts un viņa rota. Rīgas ieņemšana. Latvijas atbrīvošanas pirmās cīņas. Ziemeļlatvijas atbrīvošanas sākums. Kā ziemeļnieki devās cīņā par dzimteni. Cēsu kaujas. Atbrīvotā Rīga. Kā savienojās mūsu dienvidu un ziemeļu armija. Pēc lielinieku lielgabaliem. Atmiņas par pirmo kauju Ziemeļvidzemē atbrīvošanas cīņu laikmetā, 1919. gadā. Bermonta uzbrukuma dienās. Bermontiešiem pretī. Daugavas sargi. Kā mēs ņēmām Rīgas tiltus. Varonīgais laiks. Kā mēs satriecām bermontiešus. Daugavgrīvas un Bolderājas ieņemšana 1919. g. 15. oktōbrī. Rīgas atbrīvošanas kaujās. 11. novembŗa rīts Pārdaugavā. Jelgavā nākošā rītā pēc Bermonta izdzīšanas. Uz Jelgavu. Rīdzinieki Zemgalē. Kaŗa skolas cīņas pie Vareļiem. Bermonts pie Liepājas. Brīvības cīņas ap Liepāju. Kauja pie Biržu mācītāja muižas 1919. g. 17. oktōbrī. Izlūku gājieni Latgales frontē. Latgales partizānu organizēšanās un cīņas 1919. gadā. Latgales atbrīvošana. Nakts uzbrukums baterijai. Pēc ienaidnieka lielgabaliem. Virspavēlnieks kaujas laukā. Ģenerālis Balodis un jaunā nacionālā atmoda. Latvju tautas augšāmcelšanās. Ģenerālis Balodis, K. C. M. G. 1000 latviešu attur 8 pulku uzbrukumu. Pēcvārds.

~ 1.44 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Bruņoto spēku kvalitātīvā un skaitliskā nozīme kaŗā

Priekšvārds. Mūsu atziņu pamati. Uzvaras būtība. Bruņoto spēku elementi. Kvalitātes un skaitliskuma jēdziens. Kvalitāte. Morālie spēki. Materiālie cīņas līdzekļi. Bruņoto spēku organizācija. Kaŗaspēka sagatavošana. Kvalitāte kā kvalitātīvo faktoru saistības rezultāts. Individuālā un kollektīvā kvalitāte. Skaitliskums. Kvalitātīvais koeficients. Vērtību pārvērtēšana pēckaŗa militārā literātūrā.

Pulkvedis-ltn. Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Ādolfs Kontrovskis /1897 - 19/

~ 2.21 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kaŗavīra dziesma I

Latvju kaŗavīru gaitas un cīņas no Strazdumuižas pamiera laikmeta līdz kaujām ar Bermonta-Avalova Rietumkrievijas armiju.

1. daļa.

Harijs Rūķītis

~ 0.54 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Armijas aizmugure un apgādes taktika

Priekšmets. Aizmugures un apgādes vēsturisks apskats. Apgādes nozīme un viņas veidi. Kaŗalauks. Baze. Aizmugures dienests un apgāde. Aizmugure. Komunikācijas līnijas organizācija. Pārvadāšana pa dzelzceļiem. Pārvadāšana ar spēka ratiem. Pārvadāšana pajūgos. Apgāde. Sanitārais dienests un evakuācija.

1926. GADS.

Jānis Buivids /1864 - 1937/

~ 5.08 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Aviācija

Kaŗa aviācijas fonda nozīme. Gaisa iekaŗošana. Lidotājs Indriķis un viņa līgava. Piezīmes par drošības jautājumiem. Starptautiskā aviācija un diplomātija. Aviācijas attīstības īsa vēsture. Aviācijas loma pasaules kaŗā. Flotes un aviācijas kopdarbība. Aviācijas rūpniecība Latvijā. Ārvalstu aviācijas raksturojums un sasniegumi. Dažādu valstu vadošie reglamenti par kaŗa aviāciju. Aviācija un ķīmiskais uzbrukums. Aviācija un zenītartilerija. Lidmašīnas kā kaŗaspēka un sanitārais transports. Uzaicinājums. Instrukcija. Kaŗa aviācijas fonda apakškomitejas.

Rakstu krājums ģen. M. Hartmaņa redakcijā.

1934. GADS.

~ 45.6 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Militārās audzināšanas pamati

Audzināšanas principu īpatnības. Kaŗavīru garastāvoklis kaujas sagaidīšanas laikā. Garastāvoklis pasīvās kaujas laikā. Fizioloģiskās funkcijas. Garastāvoklis kaujas laikā. Psīchiskās funkcijas. Briesmu afekts. Garastāvoklis aktīvās kaujas laikā.Ilgstošās kaujas apraksts. Atsevišķas kaujas momentu analize no psīchiskā viedokļa. Slēdzieni. Militārās audzināšanas uzdevumi. Virsniecība — armijas morāles nesēja. Kaŗa likumdošana un audzināšana. Vai pasaules kaŗš ir devis ko jaunu militārās audzināšanas jautājumos.

1922. GADS.

Ģenerālis, Latvijas skautu centrālās padomes priekšsēdis. Okupācijas varas apcietināts, noslepkavots.

Kārlis Goppers /1876 - 1941/

~ 0.58 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Bruņotie automobiļi

Bruņoto automobiļu vēsture un attīstība. Bruņoto automobiļu tipi. Bruņoto automobiļu ugunslīdzekļi. Bruņoto automobiļu personāls. Organizācija un apmācība. Uzdevums un īpašības. Bruņoto automobiļu uguns veidi. Uguns vadība no bruņotā automobiļa. Šaušanas savādības no bruņotā automobiļa. Bruņotā automobiļa darbības sekmīguma pacelšana. Sakaru uzturēšana. Bruņoto automobiļu izlietošanas pamatojumi. Bruņoto automobiļu lietošana. Kauja apdzīvotos punktos. Dažādi gadījumi. Pretdarbība bruņoto automobiļu darbībai un viņas novēršana.

1923. GADS.

Arnolds Paulockis /1892 - 1934/

~ 0.8 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas aizsargu organizācija 20 gados

Apraksts latviešu un franču valodā.
Attēli.

1939. GADS.

~ 5.26 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Izlūkošanas dienesta organizācija un darbība kaŗa laikā

Kas ir izlūkošana. Izlūkošanas organizēšana. Izlūkošanas dienesta darbības posmi. Ziņu vākšana. Ziņu apstrādāšana. Ziņu izplatīšana. Izlūkošanas dienesta organizācija stābā. Izlūkošanas virsnieka pienākumi. Kādas ziņas jāvāc? Ziņu vākšanas noorganizēšana. Vienību rīcībā esošie ziņu vākšanas organi un ziņu avoti. Ziņu vākšanas plāns. Vispārīgie noteikumi. Izlūkošanas izklāsts. Izlūkošanas ziņojums. Izlūkošanas ziņu kopojums.

Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Hugo Rozenšteins /1892 - 1941/

~ 1.8 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Valmieras pulka vēsture

Ievads. Nacionālā kustība Ziemeļlatvijā 1919. gada sākumā. 1. Valmieras pulka formēšana. Pulka kaujas darbība Melnupes, Apes un Alūksnes rajonā. Alūksnes, Vecgulbenes un Krustpils ieņemšana. Darbība Austrumu frontē no 14. jūlija līdz 9. oktōbrim. Darbība uz Daugavas krastiem. Uzbrukums no Daugavas līdz Lielupei un līdz Lietavas robežai. Pulka darbība uz Lietavas robežām. Latgales atbrīvošanas sākums. Valmieras pulka pārvešana uz Austrumu fronti. Uzbrukuma noslēgums un pāreja uz aizstāvēšanos. Dienests pozicijās un izlūku gājieni līdz miera noslēgšanai. Pulka darbība uz Krievijas robežām pēc miera noslēgšanas un pārvešana uz Rīgu. Demobilizācija un pāreja miera laika stāvoklī. Dienesta gaitas. Pulka iekšējā dzīve. Izcilus notikumi pulka dzīvē. Kaujās kritušie Valmieras pulka kaŗavīri. Kaujās ievainotie Valmieras pulka kaŗavīri. Valmieras k. pulka Lāčplēša kaŗa erdeņa kavalieŗi. Valmieras k. pulka Triju zvaigžņu ordeņa kavalieŗi. Ar aizsargu Nopelnu krustu apbalvotie pulka kaŗavīri. Ar ārvalšķu ordeņiem apbalvotie pulka kaŗavīri. Valmieras pulka komandieŗi. Valmieras pulkā līdz 1929. g. 18. februārim dienējušo virsnieku, sanitārvirsnieku un kaŗa ierēdņu saraksts. Kapteiņa Zemitāna priekšraksts pulkv.-leitn. Jansonam 1. Valmieras bataljona formēšanai. Ziemeļlatvijas Armijas Virspavēlnieka 1919. g. izdotie noteikumi par kritušo kaŗavīru ģimeņu apgādi. Pulka amata personu saraksts, izbraucot uz fronti 1919. gada 27. martā. Ziņas par pulka sastāvu uz 1919. g. 11. oktōbri. Pulka komandējošais sastāvs uz 1919. g. 9. oktōbri. Valmieras pulka sastāvs uz 1920. g. 10. janvāri. Valmieras pulka komandējošais sastāvs uz 1920. g. 10. janvāri. Pulka amata personu saraksts laikā no 1. 2. 19.—1. 4. 21. Pulka kaujās iegūtās ievērojamākās trofējas. Vēsturei izmantotie materiāli. Schēmas.

~ 31.73 MB  
pirkt - 0.87 EUR

8. Daugavpils kājnieku pulka vēsture

1Priekšvārds.Pulka formēšana un darbība līdz 8. oktōbrim 1919. gadam.Bermonta uzbrukums.Daugavas forsēšana 14. un 15. oktōbrī 1919. g.Pulka darbība līdz 3. XI 1919. g.3. novembŗa uzbrukums un Torņakalna atbrīvošanas operācija.Notikumi pēc Torņakalna atbrīvošanas.Kaujas pie Līvbērzes, Ērzeļkroga un Vilkbūdām. Jelgavas ieņemšana 21. novembrī.Kurzemes atbrīvošana no Bermonta kaŗaspēka.Pulka pārvešana uz austrumu fronti un sagrupēšana uzbrukumam.Pirmās sadursmes ar lieliniekiem. 9. janvāŗa uzbrukums. Viļakas un Katleši ieņemšana.Uzbrukuma tāļākā gaita.Pulka darbība no pamiera sākuma līdz miera noslēgšanai.Laikmets pēc miera noslēgšanas. Latvijas-Padomju Krievijas robežas ieņemšana.Pulka miera laika gaitas.8. Daugavpils kājnieku pulka Lāčplēša kaŗa ordeņa kavalieŗu saraksts.8. Daugavpils kājnieku pulka kritušo, no ievainojumiem mirušo un ievainoto kaŗavīrusaraksts.8. Daugavpils kājnieku pulka virsnieku, sanitārvirsnieku un kaŗa ierēdņu saraksts,kuŗi sastāvējuši pulkā no 8. augusta 1919. g. līdz 1. oktōbrim 1930. g.Schēmas.

~ 5.45 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Vidzemes artilerijas pulka vēsture

Priekšvārds.
Ievads.
Ziemeļlatvijas atbrīvošanas cīņas.
Vidzemes artilerijas pulka izveidošana un kaujas darbībaAustrumfrontē līdz 1919. g. 18. oktōbrim.
Vidzemes artilerijas pulka kaujas darbība pret Bermontu.
Vidzemes artilerijas pulka kaujas darbība Latgales atbrīvošanā.
Pulka miera laika gaitas.
Pielikumi.
Veltījumi pulkam.
Attēli.
Schēmas.

~ 9.5 MB  
pirkt - 0.87 EUR

6. Rīgas kājnieku pulka vēsture

Pulka formēšana un izveidošana no 29. V. 1919. g.—7. X. 1919. g.
Rīgas aizstāvēšana no 8. X —2. XI. 1919. g.
Rīgas atbrīvošana no 3. XI —11. XI. 1919. g.
Jelgavas atbrīvošana no 12. XI.— 23. XI. 1919. g.
Pie Vācijas robežas no 24. XI. 1919. g.—8. III. 1920. g.
Pie Krievijas robežas no 9. III.—18. X. 1920. g.
Svarīgākie notikumi pulka dzīvē no 18. X. 1920. g.—29. V. 1929. g.
Kaŗavīru dzīve, audzināšana un apmācība.
Pulka apgāde.
Pielikumi.
Kauju schēmas.
Attēli.

~ 6.8 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Mūsu armija

Ievadam.Valsts proklamēšana un vispārējais stāvoklis.Kaŗaspēka organizēšanās sākumi. Pirmās vienības.Padomju Krievijas iebrukums un Rīgas krišana.Organizēšanās un cīņas Dienvidkurzemē.No Rīgas līdz Ventai. No Ventas līdz Lielupei.16. aprīļa notikumi. «Saratova» laikmets.Organizēšanās un cīņas Ziemeļvidzemē.Latvijas armijas Ziemeļgrupas nodibināšana. Ziemeļlatvijas brigādes cīņas ar lieliniekiem.Golca spēku uzbrukums. Kaujas pie Cēsīm un Juglas.Armijas apvienošana un virspavēlniecības nodibināšana.Vācu-krievu uzbrukums.Latgales atbrīvošana.Troickas un Imantas pulks.Demobilizēšanās un jaunā kontingenta nodibināšana.Dažādas ziņas par techn. un flotes vienību izveidošanos.Robežapsardzība, viņas izveidošanās un darbība.Aizsargu organizācija.Dibināšana un darbības pirmlaikmets. Aizsargu vadība un atsevišķas vienības.Militārā audzināšana un apmācība skolās.Dažas domas par armiju un skautismu.

~ 26.71 MB  
pirkt - 0.87 EUR

2. Ventspils kājnieku pulks

Ievads.
Priekšvārds.
Cēsu rotas formēšanās.
Atiešana līdz Rīgai.
Cēsu rota pulkveža Kalpaka bataljona sastāvā.
II. Cēsu bataljona darbība.
Vācu 1919. g.16. aprīļa sazvērestība.
Rīgas ieņemšana.
IV. Rīgas un VI. Piebalgas bataljonu formēšana.
2. Ventspils kājnieku pulka formēšanaunkaujas darbība pret lieliniekiemunBermontu.
Pulka miera laika gaitas.
7 pielikumi ar dažādiem sarakstiem.
Kauju schēmas.
Attēli.

~ 10.58 MB  
pirkt - 0.87 EUR

1.Liepājas kājnieku pulka tapšanas un pārbaudīšanas gadi (1919.-1922.)

Instruktoru rezerve. Virsnieku rota. 1. Latv. Neatkarības rota.1. Latv. Neatkarības bataljons.Malienas bataljons.1. Liepājas kājnieku pulks no 10. 8. līdz 31. 12. 19. g.No 1. 1. līdz 22. 9. 20. g.No 22. 9. 20. līdz 1. 1. 23. g.Pulka Lāčplēša Kaŗa Ordeņa III. šķ. kavalieŗi.Kritušie par dzimteni.Kaujās ievainotie.Kaujās pret ienaidnieku bez vēsts pazudušie.Kaujās pret ienaidnieku iegūtās trofējas.Izglītības darbs 1. Liepājas kājnieku pulkā.Sports.Pulka tiesu darbība.Pulkā no 1919. — 1922. g. sastāvējušovirsnieku, sanitār-virsnieku un kaŗa ierēdņu saraksts.Kauju schēmas.

~ 4.57 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kaujas un lauka dienesta reglaments apvienoto ieroču šķiru vienībām

I. Vadība un tās līdzekļi.II. Ieroču šķiru organizācijaun to raksturojums.III. Dienesti un to vispārīgais raksturojums.IV. Drošība.V. Kaŗaspēka pārvietošana un novietošana.VI. Kauja.Pielikumi

Pēc šī reglamentaLatvijas armijabūtukaŗojusi 1939. vai1940. gadā.

~ 1.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Zenītartilerijas šaušanas pagaidu instrukcija

Artilerijasinspektora stābaizdevums135 lappusēs, ar zīmējumiem un tabulām.
Rīgā, 1933. gadā.

~ 26.1 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas armija 20 gados

Vairāku iemeslu dēļ pastāv mīts par nespēcīgo Latvijas armiju 1940. gadā.
Tolaik tā nedomāja.
Ne velti Padomju Savienības pusē pirms iebrukuma stāvēja sagatavoti sanitārvilcieni...
Armijas stāba Apmācības daļas 1940. gadā izdotās grāmatas
"LATVIJAS ARMIJA 20 GADOS"
atkārtota, elektroniskā izdevuma 430 lappusēs un 267 attēlos varam redzēt un uzzināt patiesību par mūsu armiju.

Bez saīsinājumiem un cenzūras.

~ 15.5 MB  
pirkt - 2.94 EUR

Pamācība mašīnpistoles SCHMEISSER lietošanai 5. Rīgas aizsargu pulkā

1940. gads.
Gada pirmā puse.
Robežsargus un aizsargus turpina apbruņot ar moderniem šaujamieročiem un apmācīt, kā tos lietot ...

(Pamācība tika publicēta bez attēliem.)

~ 0.1 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Izlūku gājieni Latgales frontē

Armijas kapteiņa atmiņas. Kapteinis okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Atbildējām, ka esam latviešu maiņa. Sarkanie palika ārkārtīgi priecīgi un sāka pat lēkāt no priekiem. Arī citi parādījās uz ielas. Liku viņus aplenkt un sagūstīt."

Hugo Helmanis /1895 - 1941/

~ 0.82 MB  
pirkt - 0.87 EUR

47 mm prettanku lielgabals

Šis ir Böhler markas prettanku lielgabals, kādi Latvijas armijā bija pirms Otrā pasaules kaŗa.

"47 mm prettanku lielgabals ir kājnieku smagais ierocis,cīņai pret kaujas ratiem.Lielgabalu apkalpolielgabala priekšnieks,6 numuri un 1 braucējs."

~ 1.07 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture (līdz 1940. g.)

Lidmašīnu eskadriļas, kājnieku divīzijas, tanku brigāde, vienvīra radiostacijas, latviešu būvēti hidroplāni un bumbvedēji, Bren patšautene... Skaitļi un fakti 520 lappusēs un 208 attēlos.

Ja pamatīgā sējuma lejupielādēšana neizdodas, lūdzu, rakstiet: eraksti@eraksti.lv

Edgars Andersons /1920 - 1989/

~ 7.9 MB  
pirkt - 1.4 EUR