Daiļradīšanas psicholoģija

"Daiļradīšanas psicholoģija pēta tos psichiskos procesus, kuŗi norisinās, mākslas darbu radot. Viņa pēta šo procesu būtību, cēloņus, faktorus un dažādos apstākļus, kuŗi atsevišķo procesu gaitu nosaka, veicina vai kavē."

Pēteris Birkerts /1881 - 1956/

~ 2.64 MB  
pirkt - 0.87 EUR