H. Bitte

Pareiza zirgu apkalšana un nagu kopšana

Ievads. Zirga pēdas uzbūve. Naga kurpe un tās iekšējās daļas. Naga augšana. Naga mechanisms. Nagu formas. Pakavs. Normāli pakavi. Veca pakava noņemšana. Veca pakava apskatīšana. Naga sagatavošana apkalšanai. Pakava pielaikošana nagam. Pakavu naglas. Pakava piestiprināšana pie naga. Apkalta zirga apskatīšana. Vaļīgi pakavi. Kad zirgs jāpārkaļ?Daži īpatnēji pakavi un kalumi. Uzcirtēju zirgu pakavi un kalšana. Aizcirtēju zirgu pakavi un kalšana. Pakavi ar īsākiem zariem. 3/4 pakavs. Apaļais pakavs. Pakavi ar ielikumiem. Slēgtais pakavs. Mākslīgais rags. Pildījumi. Ādas palikumi. Korķa pildījumi. Mākslīgā raga pildījums. Salmu, striķu u. c. vīteņi. Gumijas ielikumi. Apiešanās ar nekaltiem nagiem. Darba zirgu nagu kopšana. Kad un kādi smēri nagiem vajadzīgi. Aplūzusi un izbirzusi nesne. Sausi nagi. Mīksti, drupani nagi. Lēzenie un pilnie nagi. Stāvie nagi ieskaitot kluča jeb kruķa kāju. Šaurie jeb saspiestie nagi. Šķībie nagi. Eža nags. Naga glazūras kaites. Naga sienas kaites. Apminumi. Plaisas. Šķirba. Tukša siena. Raga stabiņš. Dzīvnadža kaites. Griezumi zolē. Aiznaglojumi un apnaglojumi. Atspiedumi. Iedūrumi. Stara puve. Stara vēzis.Naga nomukšana. Apiešanās ar zirgu pie kalšanas. Zirga daba. Jaunu zirgu kalšana. Apiešanās ar zirgiem, kuŗi neļauj kalties. Daži spaidu līdzekļi. Mūsu armijā pastāvošie nosacījumi par pakavu izgatavošanu. Jājamo zirgu pakavu apraksts. Artilerijas un vezumnieku zirgu pakavu izmēri milimetros.

1928. GADS.

H. Bitte

~ 9.67 MB  
pirkt - 0.87 EUR